Kinnitatud:                    

                                                                                                        . juuni 2017.a nr ….   

                                                                                               Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

                                                                                          juhataja Rein Ilves 

 

Tallinna linna  2017. a  lahtised MEISTRIVÕISTLUSED

 

J U H E N D

I  EESMÄRK

1. Pakkuda võistlemise võimalusi Tallinna linna koroonamängu huvilistele.
2. Selgitada Tallinna linna 2017.a meistrid ja noortemeistrid (poisid ja tüdrukud sündinud 1999 ja hiljem) koroona üksikmängudes.
3. Arvestada Tallinna lahtisi meistrivõistlusi etapina noorte 2017 aasta seeriavõistlusel, samuti täiskasvanute aasta edetabelis.

II  AEG JA KOHT

 • Võistlused toimuvad  Aruküla Põhikooli Spordisaalis.
 • Noorte ja  täiskasvanute individuaalsed meistrivõistlused 15. juulil 2017, algus k 10.00 ning nais- ja meespaarismängud 16. juulil 2017 a algusega k 10.
 • Segapaarismäng toimub 10. septembril, algusega kell 9.30 Raasiku Rahvamajas. Orienteeruv lõpuaeg on k. 17.

  III  REGISTREERIMINE

  4. Eelregistreerimine. Võistluse parema korralduse huvides on suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel (või koolidel) soovitav teostada arvuline eelregistreerimine ( kirjas peab olema võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht (omavalitsus), töökoht (ja asukoht), klubiline ja/või kooliline kuuluvus).
  Eelregistreerimist saab teostada: Tel:  52 78 829, Guido Trees või e-post:  ekml@hot.ee.
  5. Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.20 - 9.40. Võistlustele registreerimiseks palume suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel võistluspäeval esitada võistlejate andmetega registreerimisleht.

  IV  OSAVÕTJAD

  6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Tallinna territooriumil elavatel või töötavatel sportlastel, Tallinna koolide õpilastel või Tallinna spordiklubide liikmetel . Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.
  7. Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka välissportlastel.
  Kõigile täiskasvanutele kehtib osavõtumaks  5+1 € võistleja kohta, noortele sündinud 1999 ja hiljem - 1 €..
  Kõik Tallinna linnas elavad või õppivad noormängijad osalevad tasuta.

  V  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

  8. Võistlused korraldab ja viib läbi MTÜ Eesti Novuse Liit koos Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga ning võistluste kohtunikekoguga.
  Võistlused viiakse läbi Lätis 2010. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.
  9. Nii täiskavanute kui ka noorte (poisid ja tüdrukud sünd 1999 a ja hiljem) paremusjärjestuse selgitamise võistlussüsteem sõltub võistlejate arvust ja otsustab kohtunikekogu.
  10. Mängitakse šveitsi süsteemis, sõltuvalt osalejate arvust 9-11 vooru; “parem kuuest” geimist (4:2, 4:1; 4:0;3:3). Kuni 16 osaleja korral mängitakse ringsüsteemis või alagruppidega.
  11. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Vähemalt 16 naise osalemise korral mängivad naised eraldi, kusjuures neiud mängivad koos naistega ja noormehed meestega ühises tabelis.
  12. Võrdsete punktide korral selgitab šveitsi süsteemis paremuse Bucholzi koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koef, edasi progresseeruv koefitsient ja Bucholzi (miinus Hi-Lo) koef. Ringsüsteemis on esmatähtis omavaheline mäng, Bergeri koefitsient, geimide suhe ja vahe.

  VI  AUTASUSTAMINE

  13. Individuaalarvestuses võitjaid (ka noorteklassides) autasustatakse Tallinna linna mälestusmeenega, I - III kohale tulnud Tallinna linna (või ENL liikmeid) sportlasi autasustatakse Tallinna meistrivõistluste medali ja Tallinna linna diplomiga. Eriauhinnaga autasustatakse vähemalt 4 noorvõistleja olemasolu korral parimaid 2002 a ja hiljem sündinud noormängijaid.
  14. Võistlustel osalenud välisvõistlejad Tallinna linna medalitega autasustamisele ei kuulu, kuid osalevad üldarvestuses auhindamisel.

  VII  MAJANDAMINE

  15. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab MTÜ Eesti Novuse Liit koostöös Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga. Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

  VIII  ÜLDISELT, INVENTAR

  16. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud. Laudade “määrimiseks” kasutatakse ainult boorhapet. Mänguseibidena kasutatakse läti mänguseibe ning löögiketastena kasutatakse reeglite tehnilistele nõuetele vastavaid isiklikke löögikettaid. Võistluslaudadeks on nö läti Novuse koroonalaud, millistel toimuvad ka rahvusvahelised võistlused.
  17. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu (peakorraldaja Guido Trees) koos võistluste züriiga kohapeal.

  Juhendi koostas:
  Guido Trees
  MTÜ Eesti Novuse Liidu juhatuse liige
  www.koroona.ee