Tallinna linna  2019. a  lahtised MEISTRIVÕISTLUSED

 

J U H E N D

I  EESMÄRK

1. Pakkuda võistlemise võimalusi Eesti ja Tallinna linna rahvusvahelise koroonamängu huvilistele.
2. Selgitada Tallinna linna 2019.a meistrid ja noortemeistrid (poisid ja tüdrukud sündinud 2001 ja hiljem) koroona üksikmängudes.
3. Arvestada Tallinna lahtisi meistrivõistlusi etapina noorte 2019 aasta seeriavõistlusel, samuti täiskasvanute aasta edetabelis.

II  AEG JA KOHT

 • Võistlused toimuvad  Raasiku Põhikooli Spordisaal.
 • Noorte ja  täiskasvanute individuaalsed meistrivõistlused 7. detsembril 2019, algus k 10.00.

  III  REGISTREERIMINE

  4. Eelregistreerimine. Võistluse parema korralduse huvides on suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel (või koolidel) soovitav teostada arvuline eelregistreerimine ( kirjas peab olema võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht (omavalitsus), klubiline ja/või kooliline kuuluvus).
  Eelregistreerimist saab teostada: Tel:  52 78 829, Guido Trees või e-post:  ekml@hot.ee.
  5. Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.20 - 9.40. Võistlustele registreerimiseks palume suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel võistluspäeval esitada võistlejate andmetega registreerimisleht.

  IV  OSAVÕTJAD

  6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti territooriumil elavatel või töötavatel sportlastel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.
  7. Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka välissportlastel.
  Kõigile täiskasvanutele kehtib osavõtumaks  5+1 € võistleja kohta, noortele sündinud 2001 ja hiljem - 1 €..
  Kõik Tallinna linnas elavad või õppivad noormängijad osalevad tasuta.

  V  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

  8. Võistlused korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi koos Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga ning võistluste kohtunikekoguga.
  Võistlused viiakse läbi FINSO-s kehtivate, Lätis 2008. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt .
  9. Nii täiskavanud kui noored (poisid ja tüdrukud sünd 2001 a ja hiljem) mängivad koos, paremusjärjestuse selgitamise võistlussüsteem sõltub võistlejate arvust ja otsustab kohtunikekogu.
  10. Mängitakse šveitsi süsteemis, sõltuvalt osalejate arvust 9-11 vooru; “parem kuuest” geimist (4:2, 4:1; 4:0;3:3). Kuni 16 osaleja korral mängitakse ringsüsteemis või alagruppidega.
  11. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. .
  12. Võrdsete punktide korral selgitab šveitsi süsteemis paremuse Bucholzi koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koef, edasi progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemis on esmatähtis omavaheline mäng, Bergeri koefitsient, geimide suhe ja vahe.

  VI  AUTASUSTAMINE

  13. Individuaalarvestuses võitjaid (ka noorteklassides) autasustatakse Tallinna linna mälestusmeenega, I - III kohale tulnud ENL liikmeid sportlasi autasustatakse Tallinna meistrivõistluste medali ja Tallinna linna diplomiga.
  14. Võistlustel osalenud välisvõistlejad osalevad üldarvestuses auhindamisel.

  VII  MAJANDAMINE

  15. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Peningi Koroonamänguklubi ja osalevad võistlejad (osalustasu). Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

  VIII  ÜLDISELT, INVENTAR

  16. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta tehnilistele nõuetele vastavaid löögikettad, kiid ja vahetusjalanõud. Laudade “määrimiseks” kasutatakse ainult boorhapet. Mänguseibidena kasutatakse läti mänguseibe. Võistluslaudadeks on läti Novuse koroonalaud, millistel toimuvad ka rahvusvahelised võistlused.
  17. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu (peakorraldaja Guido Trees) koos võistluste züriiga kohapeal.

  Juhendi koostas:
  Guido Trees
  MTÜ Eesti Novuse Liidu juhatuse liige
  Peningi Koroonamänguklubi
  www.koroona.ee