EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel GSM +372 5206 092

                    Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2017. a. (XXXI) KOROONA   MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND PAARISMÄNGUDES

EESMÄRK

 • Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades,
 • tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni,
 • selgitada välja Eesti 2017 a parimad nais- ja meespaarismängijad.

  AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

 • Eesti 2017.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad nais- ja meespaaridele Sauga Valla Spordisaalis 04. veebruaril ja segapaaridele 11. märtsil Sauga Spordisaalis algusega kell 10.00
 • Paaride registreerimine toimub võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja loosimine kell 9.55
  a) Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt ülesandmislehti, kus peab olema märgitud: Võistlejate nimi, sünniaasta, kehtiv järk.
  b) Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on paaril 6.- (kuus) eurot.

  OSAVÕTJAD

 • MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2017 a. liikmemaksu;
 • MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid reeglina mitte nooremad kui 11 aastat (erandid vanemate nõusolekul).
 • MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

  KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

 • MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubiga Ring, peakorraldaja Heino Merilaine koos võistluste kohtunikekoguga.
 • Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.

 • MV mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis, kusjuures naispaarid mängivad vähemalt 8 paari olemasolu korral eraldi. Väiksema arvu naispaaride korral mängivad nais- ja meespaarid mängivad koos ühises tabelis, eraldades kohtade selgitamisel nais- ja meespaarid pingereast. Segapaaridel sõltub süsteem osalejate arvust (min 6-7 vooru, otsustavad klubide esindajad), võitjaks tuleb enam punkte kogunud paar. Võrdsete punktide korral on Schveitsi süsteemi korral koefitsiendiks vastasmängijate punktide summa, järgmisena Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemi korral on olulisim omavaheline mäng (või enama jagaja korral omavahelistes mängudes kogutud punktid), Bergeri koef ja üldine geimide vahe.
 • Mängitakse “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarile annab võit punkti, viik pool punkti ja kaotus 0 punkti.
 • Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
 • Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

  AUTASUSTAMINE ja MAJANDAMINE

 • Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat nais- ja meespaari.
 • Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga.
 • Osalemistasudest laekunud rahast arvestatakse 50 % auhindamiseks, 30 % on korralduskulud ja 20 % kohtunike tasuks.
 • Võistluse algul nimetab kohtunike kogu ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

  ÜLDISELT

  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.
 • Võistlusmäärustest: punkt 14. Eemaldamine võistluselt 14.1. Eriti jämedate võistlusmääruste ja käitumisreeglite rikkumiste eest (alkoholi tarvitamine või suitsetamine võistluspaigas, avalik jõhkrus või mitteaallumine kohtuniku nõudmistele vms) ilma hoiatust tegemata.

  Juhendi koostas Guido Trees (tel 52 78 829), kooskõlas EKML-i juhatuse otsustega.