EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel GSM +372 5206 092

                    Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2017. a. (XXXII) KOROONA   MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND PAARISMÄNGUDES

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades, tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni, selgitada välja Eesti 2017 a parimad paarismängijad.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2017.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad segapaaridele 11. märtsil Sauga Spordisaalis algusega kell 10.00
Paaride registreerimine toimub võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja loosimine kell 9.55
a) Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt ülesandmislehti, kus peab olema märgitud: Võistlejate nimi, sünniaasta, kehtiv järk.
b) Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on paaril 6.- (kuus) eurot.

OSAVÕTJAD

MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2017 a. liikmemaksu; MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat.
MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubiga Ring, peakorraldaja Heino Merilaine koos võistluste kohtunikekoguga.
Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
MV mängitakse vähemalt 6 vooru šveitsi süsteemis (sõltuvalt osalejate arvust) või ringsüsteemis, võitjaks tuleb enam punkte kogunud paar.
Võrdsete punktide korral on koefitsiendiks vastasmängijate punktide summa, järgmisena Bergeri ja progresseeruv koefitsient.
Kuni 8 paari korral turniirisüsteem, enama paaride arvu korral vähemalt 6 mängu; alagruppides või shveitsi süsteemis.
Mängitakse “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarile annab võit 4, viik 2 ja kaotus 0 punkti.
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE ja MAJANDAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat paari. Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga. Osalemistasudest laekunud rahast arvestatakse 50 % auhindamiseks, 30 % on korralduskulud ja 20 % kohtunike tasuks. Kui osalemistasudest ei laeku piisavalt raha, et katta korralduskulutusi, tasub puuduva osa EKML oma eelarvest.
Võistluse algul nimetatakse korraldajate poolt ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.