Eesti Spordiselts Kalev 2017. a lahtised meistrivõistlused. 
  
                         KOROONA võistlusjuhend

Eesti SS Kalev lahtised meistrivõistlused noortele, täiskasvanutele ja veteranidele.
12. augustist - 13. augustini 2017. a Sauga Valla Spordisaalis.

Korraldamine: 
Võistlused korraldavad Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Koroonamänguliit ning MTÜ RING, peakorraldaja Heino Merilaine koos kohtunikekoguga.
Osavõtjad: 
Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11.eluaastast, kes austavad ja täidavad võistlusmäärusi ja on tasunud osavõtumaksu mehed 4 eurot, naised 3 eurot ja noored osalustasuta. Korraldajaklubil on õigus teha erisoodustusi korraldajatele. Paarismängud 6 eurot/paar. 
Noortele (1999.a. ja hiljem); naisveteranid üle 55 a (1962a ja varem sündinud) ja meesveteranid üle 60 a (1957 a ja varem sündinud). Iga võistleja vastutab ise oma tervise eest. 
Programm ja läbiviimise süsteem
Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi. Registreerimine ja loosimine toimub 9.00-9.45 Sauga Valla Spordisaalis.
Üksikmängud 12.08.2017. a kell 10.00 mehed ja noormehed, naised ja neiud mängivad min 7 vooru śveitsi süsteemis, neli geimi (4:0, 3:1, 2:2). 
Segapaarismängud 12.08.2017. a, orienteeruvalt kell 15.00 mängitakse sõltuvalt osalejate arvust; 6 vooru śveitsi süsteemis vms, peakorraldaja otsustab.
Mees- ja naispaarismängud 13.08.2017 kell 10.00 mängitakse sõltuvalt osalejate arvust; peakorraldaja otsustab.
Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. 
Üldsumma võrdsuse punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral koefitsiente: Bucholz, Berger, Buch-HiLo, progresseeruv.
Võistkonna arvestusse 6 parema võistleja tulemused: 
 igas üksikmängu võistlusklassis saab I koht 15 punkti, II koht 14, III 13 jne. 
Võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem võistlusklasside I kohti, II kohti jne.
Inventar:
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar ja laudade määrdeks boorhape.
AUTASUSTAMINE: 
Eesti Spordiselts Kalev autasustab kolme paremat neidu, noormeest, naist, meest, naisveterani (55+ a) ja meesveterani (60+ a) üksikmängudes, ning kolme paremat naispaari-, meespaari- ja segapaarismängijaid diplomi ning meenega. 
Võitja võistkonda autasustatakse karikaga ja kolme paremat võistkonda diplomiga. 
Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Koroonamänguliit laekuvatest osavõtumaksudest. 
Osavõtjate muud kulud kannab lähetav klubi.

ÜLDISELT:
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.    

Peakorraldaja: Heino Merilaine, EKML, 5206 092;
Peakohtuniku asetäitja ja sekretär: Guido Trees, EKML, 5278 829.