XX  ETSÜ Raasiku koroona individuaalturniir naistele 2017

Eesmärk

populariseerida koroonamängu naiste seas, tihendada naiste koroonavõistluste kalendrit

Aeg ja koht

võistlus toimub laupäeval, 09. septembril 2017. a. Harju mk Raasiku vallas Raasiku Rahvamajas algusega 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 9.30 - 9.45.

Juhtimine

võistluse korraldaja on Peningi Koroonamänguklubi

Osavõtjad

osalema lubatakse kõiki koroonamängust huvitatud naisi, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.

Võistluse läbiviimise kord

2017. aastal mängivad naised ja mehed koos, paremus selgub ühisest järjestusest, samamoodi selguvad üldisest järjestusest parimad noored.

Inventar

mängitakse korraldajate poolt antud seibide ja löögiketastega läti mõõtmetega laual (Novuss). Laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet. Igal võistlejal võtta kaasa kii ja vahetusjalanõud.

Autasustamine

1-3 kohta autasustatakse meenete ja diplomitega. Loositakse välja eriauhind. Eriauhinnad on parimale võistlejale Raasiku vallast (või Peningi klubist) ning võistluse noorimale osalejale. Autasustatakse parimat noormängijat (sündinud 1999 või hiljem).

Majandamine

Täiskasvanute osavõtumaks on (5+1 ENL aastalõpu auhinnafondi)= 6 eurot (noored sündinud 1999-2001 a 1 euro, 2002 ja hiljem sündinud tasuta). Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad klubid või mängijad.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik Guido Trees tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele ning võistluse züriile, kuhu kuulub 3 esindajat.