XXI  ETSÜ Raasiku koroona individuaalturniir naistele 2018

Eesmärk

populariseerida koroonamängu naiste seas, tihendada naiste rahvusvahelise koroonavõistluste kalendrit

Aeg ja koht

võistlus toimub pühapäeval, 14. oktoobril 2018. a. Harju mk Raasiku vallas Raasiku Rahvamajas algusega 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 9.30 - 9.45.

Juhtimine

võistluse korraldaja on Peningi Koroonamänguklubi

Osavõtjad

osalema lubatakse kõiki koroonamängust huvitatud naisi, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.

Võistluse läbiviimise kord

2018. aastal mängivad naised ja mehed koos, paremus selgub ühisest järjestusest, samamoodi selguvad üldisest järjestusest parimad noored. Sõltuvalt osalejate arvust mängitakse schveitsi süsteemis 7-11 vooru, parem 6-st (st 4:0, 4:1, 4:2 või 3:3 viik). Kuni 14 osaleja korral mängitakse ringsüsteemis läbi.

Inventar

mängitakse korraldajate poolt antud mänguseibidega. Löögiketas tohib olla isiklik, nõuetele vastav. Rahvusvaheliste mõõtmetega laual (Novuss). Laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet. Igal võistlejal võtta kaasa kii ja vahetusjalanõud.

Autasustamine

1-3 kohta autasustatakse meenete ja diplomitega. Koraldajatel on õigus täiendavalt autasustada.

Majandamine

Täiskasvanute osavõtumaks on (5+1 ENL aastalõpu auhinnafondi)= 6 eurot, (noored sündinud 2000 ja hiljem a 1 euro). Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad klubid või mängijad.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik Lii Pihlak, koos peakohtuniku asetäitja Mikk Lepistiga, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele ning võistluse peakorraldaja Viljar Mehikule.