Eesti 2019 a võistkondlike (4m + 1n) karikavõistluste juhend

 

Eesmärk         -hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades;

                        -tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni;
     -selgitada välja Eesti 2019 a klubide karikavõitja ja võistkondade (klubide) paremusjärjestus.

Aeg ja koht       -karikavõistlus toimub kolmes etapis algjärgnevalt:

                         Pühapäeval, 30.09.2018, k 10.10    Orissaare Spordihoones    Gunnar Vaho, Heino Merilaine, Guido Trees

                         Laupäeval, 03.11.2018, k 10.10      Orissaare Spordihoones     Gunnar Vaho, Heino Merilaine, Guido Trees

                         Laupäeval, 01.12.2018, k 10.10       Sauga Spordisaalis           Gunnar Vaho, Heino Merilaine, Guido Trees

Juhtimine        -võistluste ettevalmistust ja läbiviimist juhib EKML ning juhatuse poolt kinnitatud kohtunikud.

Osavõtjad        -osa saavad võtta kõik EKML-i liikmed;

                        -klubide arvu ega ühest klubist osalevate võistkondade arvu ei piirata:

                        -klubide võistkondi lubatakse komplekteerida klubi liikmetest, kes on tasunud EKML-i 2019 a liikmemaksu;

                        -5.laual mängivad naised, neljal esimesel laual on lubatud mängida nii meestel kui ka naistel (tulemuse saavad naised oma edetabelisse) sõltumata spordijärgust, kuid mehed on naistest laudadel eespool;

                        -kuna karikaetapid lähevad edetabeliarvestusse, on lubatud laenata EKML-i 2019 a liikmemaksu tasunud võistlejaid teistest klubidest;

-etapi jooksul võistkonna laudade järjestuses muudatusi ei tohi teha, erinevatel etappidel võib mängija võistelda sama klubi erinevates võistkondades, st igal võistkonnal peab olema klubiga seostuv nimi.

Registreerimine -  mandaatkomisjonile esitada igal etapil:

a)      tehniline ülesandmisleht kell 9.20-9.50, kinnitatud klubi juhi (või juhtkonna) poolt;

b)      tehnilisel ülesandmislehel peab olema näidatud võistleja perekonna ja eesnimi ja sünniaeg;

c)      klubi (võistkonna) esindaja tasub osavõtumaksu 20.- (kakskümmend) eurot (st 4 €/in).

Võistluste        - mängitakse alates 1995 a kehtivate Eesti Koroonamänguliidu poolt vastu võetud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi;

kord                 - võistlus toimub sõltuvalt võistkondade arvust kas šveitsi süsteemis soovitavalt vähemalt 7 vooru

või ringsüsteemis (kuni 10 võistkonna korral)

- kõik mängud mängitakse „parem 4 geimist“ (2:2. 3:1 või 3:0 seisuni), iga mängu tulemusena annab mäng võistkonna arvesse võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti;

-võistkondadevahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Võrdsete punktide korral määrab ðveitsi süsteemi korral paremuse Bucholzi koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient. Võimaliku võrdsuse korral arvestatakse järgmisena I laua mängijate kogutud punktisumma, edasi naiste laud, II laud, III laud jne. Ringsüsteemi korral on võrdsete punktide korral esmatähtis omavaheline mäng, järgneb Bergeri koefitsient ja edasi tulemus 1., naiste, 2. , 3. ja 4. laual.

-          võistkondade osavõtumaksust (20.- eurot) arvestatakse 50% auhinnaks, 30% on korralduskulud ja 20% kohtunike tasuks.

-          võistluse algul nimetab võistluse läbiviija ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

Inventar           -    igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. Mänguseibid ja löögikettad on kõigil etappidel korraldajalt (EKML).

-          korraldaja vastutab vajaliku inventari eest, sealhulgas boorhape ja löögikettad.

Majandamine   -    kõik võistlustest osavõtuga seotud kulud tasub võistkonda lähetav klubi või võistkond;

-korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse.

Autasustamine  -     igal etapil autasustab EKML oma rahaliste vahendite arvelt medalitega kolme parimat võistkonda.

-    karikavõistluse üldarvestuses autasustatakse kolme paremat võistkonda rahalise auhinnaga, kolme etapi üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga ja kolme parema võistkonna liikmeid karikate ja diplomitega;

-kolme etapi summas liidetakse etappidel kogutud punktid, punktide võrdsuse korral otsustab paremus viimasel etapil.

Üldiselt            -    edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i 2009 a üldkoosoleku otsusele igal laual võrdselt: võitja 35, edasi 34, 33, …jne, kõik vähemalt 1 punkt.

-    Igal laual selgitatakse paremus võrdsete punktide korral koefitsienti arvestades.
Ringsüsteemi korral omavaheline (või omavahelised) mäng(ud) ja Bergeri koefitsient; ðveitsi süsteemis Bucholzi koefitsient, Bergeri koef ja progresseeruv.

Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.