EESTI KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA
80001 Pärnu pk 51 Tel 44 61 739, GSM 52 06 092
Reg nr 80094660
a/a 10902000927006 SEB pank


Eesti 2019. a. KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED
Naiste ja meeste ÜKSIKMÄNGUDE juhend

EESMÄRK

v              Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades

v                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

v                  Selgitada välja Eesti 2019.a. meistrid ja paremusjärjestus meestele ja naistele.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v                  Eesti 2019.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Orissaare Spordisaalis pühapäeval, 1. detsembril 2018 a. Kell 10.10

v                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Orissaare Spordisaalis võistluspäeval kella 9.30- 9.50 ja võistlejate loosimine kell 10.00

a)                  klubidel esitada tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt

b)                  klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistleja kohta 4.- (neli) eurot.

OSAVÕTJAD

v                  MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2019 a. liikmemaksud

v                  MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v                  MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos spordiklubiga MTÜ Saare Mäng ja võistluste kohtunikekoguga

v                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi (täiendatud).

v                  MV mängitakse meeste üksikmängus vähemalt 9 (kuni 11) vooru šveitsi süsteemis. Vähemalt 8 naise (kuni 12 ringsüsteemis) osalemise korral (naistel vähemalt 7 vooru) mängivad naised eraldi, väiksema naiste arvu korral mängivad naised meestega ühiselt; üldjärjestusest selguvad parimad naisvõistlejad.

v                  Kõik mängud toimuvad “parem 6 geimist” (4:0, 3:3, 4:1 või 4:2 seisuni) ja turniiritabelisse annab võistlejale võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Paaritu arvu osaleja korral saab avavoorus vaba mängija võidu, hilisemates voorudes viigipunkti.

v Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi.
Võrdsete punktide korral arvestatakse šveitsi süsteemi korral esmalt Bucholzi koefitsienti, selle võrdsuse korral järgneb Bergeri ja progresseeruv koefitsient.
Ringsüsteemi korral (8-12 osaleja korral) on esmatähtis omavaheline mäng (või mängudes kogutud punktid ja geimid), järgnevad Bergeri koefitsient ja üldine geimide vahe.

INVENTAR

v                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse korraldaja poolt antud (EKML) löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet

AUTASUSTAMINE

v                  Eesti Koroonamänguliit autasustab oma sümboolikaga medalitega ja diplomitega kolme paremat naist ja meest

MAJANDAMINE

v                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

v                  Spordihoone lähistel, ca 150 m töötab kauplus.

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele. Peakohtunik Guido Trees.

NB!

v                  Edetabelipunkte arvestatakse võitjale 50, edasi alanevalt 1 punkt haaval (2. koht 49 p, 3. koht 48 jne), kusjuures eraldi mängimise korral on nii meeste kui ka naiste skaala 50-st alla, ühise mängimise korral on skaala ühine; kõik saavad vähemalt 1 punkti.