Raasiku valla 2020. a koroona meistrivõistlused

 

EESMÄRK

-                  Hoogustada koroonamängu Harjumaal Raasiku vallas, tema klubides ja külades.

-                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

-                  Selgitada välja Raasiku valla 2020 a. meistrid ja paremusjärjestus naiste ning meeste üksikmängudes, ja paarismängus.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

-                   Raasiku valla 2020. a meistrivõistlused (edaspidi MV) meeste ja naiste üksikmängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 26. jaanuaril 2020 a algusega kell 10.00. .

Raasiku valla 2020. a meistrivõistlused (edaspidi MV) paarismängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 28. märtsil 2020 a algusega kell 10.00. .

-                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Raasiku Rahvamajas võistluspäeval kella 9.30- 9.50 üksikmängudeks ja võistlejate loosimine kell 10.00.

OSAVÕTJAD

-                 MV konkureerivad auhinnale ainult Raasiku vallas elavad, töötavad, Raasiku valla koolides õppivad või Raasiku valla spordiklubidesse kuuluvad  koroonahuvilised.
Vanusega osalemist MV ei piirata. Paarismängus peavad mõlemad paarilised vastama tingimustele.

-                MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

-                  MV korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi.

-                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi

-                 MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, üksikmängus kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis, enama võistlejate arvu korral otsustab kohtunike kogu kas mängitakse alagruppides või Šveitsi süsteemis.

-                  Kõik üksikmängud toimuvad parem 4 geimist (3:0, 2:2, või 3:1 seisuni).

v                  Paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab ringsüsteemis paremuse omavaheline mäng (või mängud), võrdsete punktide korral otsustab järgmisena Sonneborn- Bergeri süsteem, selle võrdsuse korral geimide vahe. Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha. Šveitsi süsteemi korral kasutatakse Bucholtzi koef., selle võrdsuse korral Berger ja progresseeruvat koef.

INVENTAR

-                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse eesti koroonalaudadel, korraldaja poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

-                  Korraldav Peningi Koroonamänguklubi autasustab parimaid karikate, auhindade ja diplomitega..

MAJANDAMINE

-                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub võistleja, osavõtumaksu ei ole. Avatud on 100 m eemal kauplus.

ÜLDISELT

-                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees.

Peningi Koroonamänguklubi