Inventar

Sportservice OÜ laos koroona inventar.

 Sportservice OÜ
Juubelitammede tee 7
75501 Saku, Harjumaa, Estonia
tel. +372 67 26 834
 evelin@sportservice.ee
www.sportservice.ee
 Profi laua komplekt maksab 450 eurot 
-------------------------- 
 Puitlelu valik
Puitlelu OÜ
Käbi 6, Tartu 50705
e-pood:  www.puitlelu.ee
tel: 53739352
e-mail: info@puitlelu.ee
 koroonavarustuse valik .
Valikus on ka Eestis (Karksis) valmistatud nn laste koroonalaud, mille mõõtmed 0,68x0,68 on lähedased soome koronale(0,75x0,75).
Koroona profi laua komplekt maksab 349 aurot .
--------------------------
Peningi Koroonamänguklubi:  uue ja kasutatud koroonainventari müük ja rentimine. 
Poolast boorhape, sihipäraselt mängulaua libestamiseks, 1 kg 10 eurot.
peningi@hot.ee, tel 5278829. 

--------------------------
Boorhappest:

Käesolevaga peab Sportservice OÜ oma kohuseks teavitada tarbijaid meid ümbritsevast ohust.
Lähtuvalt Euroopa Komisjoni otsustest nr 2008/809EC ja nr 2008/681/EC on BOORHAPE (H3BO3), (boric acid) kuulutatud tervist rängalt kahjustavaks aineks.
Traditsiooniliselt on BOORHAPET kasutatud koroona laua libisemist soodustava ainena. Sportservice palub kõigil, kelle käsutuses või kasutuses on BOORHAPET, lõpetada selle kasutamine ebasihipäraselt, ning teha endale selgeks BOORHAPPEGA seotud ohud.
Palume teavitada ka võimalikke tarbijaid valitsevast ohust oma allasutuste töötajate kaudu. Enda ja oma lähedaste tervise, samuti ümbritseva keskkonna puhtuse huvides, tuleks võimalikud BOORHAPPE jäägid loovutada ohtlike jäätmete käitlemisega tegelevale ettevõttele. Head tervist soovides, Sportservice OÜ --------------------------