Inventar

Sportservice OÜ laos koroona inventar.

 Sportservice OÜ
Juubelitammede tee 7
75501 Saku, Harjumaa
Estonia
tel. +372 67 26 834
 
evelin@sportservice.ee
www.sportservice.ee
-------------------------- 
 Puitlelu 
Puitlelu OÜ
Käbi 6, Tartu 50705
e-pood:  www.puitlelu.ee
tel: 53739352
e-mail: info@puitlelu.ee
--------------------------
Koroonalaudade hulgimüügiga tegeleb M.V. Kaubad.
Kiisid ja nuppe saab ka eraldi osta. 
Inf.kalev888@hot.ee tel.5225914
--------------------------
Peningi Koroonamänguklubi:  uue ja kasutatud koroonainventari müük ja rentimine. 
peningi@hot.ee, tel 5278829. 
--------------------------
Boorhappest:

Käesolevaga peab Sportservice OÜ oma kohuseks teavitada tarbijaid meid ümbritsevast ohust, millest ehk paljud pole veel teadlikud.
Nimelt, lähtuvalt Euroopa Komisjoni otsustest nr 2008/809EC ja nr 2008/681/EC on BOORHAPE (H3BO3), (boric acid) kuulutatud tervist rängalt kahjustavaks aineks. BOORHAPPE klassifikatsioon ohtlikkuse järgi: repoduktiivtoksiline aine Repr. Cat. 2; T+ ; R60-61; S53-45.
Lahtiseletatuna kahjustab BOORHAPE seksuaalfunktsiooni, sigivust ja võib kahjustada ka loote arengut. Kes meist tahaks võtta kanda säärast vastutust oma laste ees?
Traditsiooniliselt on BOORHAPET kasutatud koroona laua libisemist soodustava ainena. Sportservice palub kõigil, kelle käsutuses või kasutuses on BOORHAPET, lõpetada selle kasutamine ebasihipäraselt, ning teha endale selgeks BOORHAPPEGA seotud ohud.
Palume teavitada ka võimalikke tarbijaid valitsevast ohust oma allasutuste töötajate kaudu. Enda ja oma lähedaste tervise, samuti ümbritseva keskkonna puhtuse huvides, tuleks võimalikud BOORHAPPE jäägid loovutada ohtlike jäätmete käitlemisega tegelevale ettevõttele. Head tervist soovides, Sportservice OÜ