Peale võistlust: Eesti Koroonamänguliidu üldkoosolek:

 

 

 1. 2009 a edetabeli kinnitamine, 2010 aasta eelarve ja üleminek 2011 rahandusaastasse
 2. EKML ja ENL ühinemine Eesti Koroonaspordiliiduks (EKSL); Heino ja Guido ülevaade Eesti olümpiakomitees peasekretäri Toomas Tõnisega räägitust
 3. 2011 a klubide liikmemaksu (ettepanek on ühine kahele ühinevale alaliidule, kokku 400.- krooni aastas) ja võistlejate litsentsitasu (ettepanek analoogiliselt praegu ENL-is kehtivale, ainult EMV jaoks vajalik!); 150. – täiskasvanutele, 50.- kuni 18- aastastele ning 10.- krooni (lihtsalt võistlejate arvu fikseerimiseks!) alla 12- aastastele kehtestamine.
 4. 2011. aasta kalenderplaani ja 2011 a. edetabeli reglemendi kinnitamine
 5.  2011 edetabeli reglemendi projekt ootab ettepanekuid muudatusteks, edetabelivõistluste nimekiri ja uus võistluste punktiskaala
 6. 2011 a. noorte seeriavõistluste reglemendi ettepanekuid muudatusteks(võistluste arvu suurendamine- vähendamine vms)
 7. EKML uue juhatuse, revidendi ja raamatupidaja (rahade haldaja) valimine
 8. EKML inventari haldaja valimine ((teda peaks ka rahaliselt kompenseerima) (minu ettepanek on Heino, aga tema suure töökoormuse vähendamiseks on ka teised ettepanekud oodatud) valimine. EKML inventari väljarentimise hinnakirja koostamine on uue juhatuse töö
 9. Ettepanek on edetabelivõistluse korraldaja poolt tasu (näiteks 100.- krooni) EKML-ile. Tasu peaks maksma enne võistluse toimumist ja tagasi ei saa seda ka siis, kui kohtunike þürii otsustab võistlust mitte tunnistada edetabelivõistlusena kõlbulikuks. Iga edetabelivõistluse puhul rakendada tööle peakohtunikule abiks 2 kuni 3-liikmeline þürii (töö rahaliselt kompenseeritav- näiteks 100 krooni liikmele)
 10. 2011 aasta eelarve kava kinnitamine
 11. Lauamängude mitmevõistluse juhendite ja osalemistingimuste (EMV ja karikavõistluste) kinnitamine
 12. Kohtunike kogu juhatuse töölerakendamine(järkude üle arvestuse pidamine, võistluste läbiviimine, võistlusprotokollide kontroll, reeglite kooskõlastamine ja täpsustamine jne, uue kohtunike kogu juhatuse valimine ja uute kohtunike koolitus ning eksamid jne)
 13. Eesti koroona arengukava 2009-2013 koostamise töögrupi moodustamine
 14. Treeneritöö metoodika ja nõuete väljatöötamiseks töögrupi moodustamine (seda on nii Rahvusvaheliselt kui ka EOK jaoks vaja).