EKML-i üldkoosoleku
P R O T O K O L L  nr. 24

Harjumaal Kasemetsas                                                 20. juunil 2004.a.


Koosolekust võtsid osa EKML-i klubide hääleõiguslikud esindajad: Ring, Vaida, Kehra, KeSa, Tirts, Lääne-Virumaa, Viimsi, Peningi. Lisaks sellele võtsid koosolekust osa veel samade klubide teised liikmed.

Koosoleku juhatajaks val
iti Heino Merilaine ja protokollijaks Maarika Samberg.

                                    P ä e v a k o r d :

1. Hooaja 2003-2004 edetabeli kinn
itamine
2. Hooaja 2004-2005 kalenderplaani projekti arutamine ja kalenderplaani kinn
itamine
3. Edetabeli reglemendi kinn
itamine
4. Uue hooaja EKML-i aastamaks ja võistluste osavõtumaksud
5. Inventari uuendamine
6. Euroopa MV-sed Viljandis 10-12 juuni 2005
7. Jooksvad küsimused

                                                I
Kuulati: EKML-i president H. Merilaine avas koosoleku ja teatas, et kõigepealt tuleb kinn
itada eelmise hooaja edetabel.
Kuulati: M. Samberg teatas, et edetabel on koostatud vastavalt eelmise hooaja edetabeli koostamise reglemendile ja kaebusi ei ole es
itatud.
Otsustati: ühehäälselt (8 häält) hooaja 2003-2004 edetabel kinn
itada ja omistada kolmele paremale mees- ja naismängijale meistersportlase järk

                                                II
Kuulati: G. Trees ja H. Merilaine tutvustasid uue hooaja kalenderplaani projekti.
Kuulati: A. Balasjan teatas, et Vaida klubil on ka võimalus korraldada võistlusi ja nemad sooviksid hooajal korraldada vähemalt kolm võistlust.
Kuulati: Lääne-Virumaa klubi esindajad teatasid, et ka nemad on valmis korraldama rohkem võistlusi sel hooajal Viru-Nigulas.
Osustati: peale kalenderplaani põhjalikku arutamist otsustati teha alljärgnevad muudatused:
25.septembril toimuvad Lääne-Virumaa individuaalsed MV-sed Viru-Nigulas
15.jaanuaril toimuvad Lääne-Virumaa MV-sed paarismängudes
20.veebruaril toimuvad Eesti MV-sed segapaaridele Vaidas
19.märtsil toimuvad Lääne-Virumaa MV-sed segapaaridele
09.aprillil toimuvad Eesti individuaalsed MV-sed Vaidas
Otsustati: ühehäälselt hooaja 2004-2005 kalenderplaan kinn
itada

                                                III
Kuulati: M.Samberg küsis, kas edetabel
it on üldse vaja ja kui on, siis millise edetabeli reglemendi järgi.
Otsustati: edetabel on vajalik ja sel hooajal on edetabelisobilikke võistlusi 27. Arvesse läheb 50 % + üks võistlus. Meestel on see arv 15 ja naistel 14 võistlust.
 (9 individuaalset võistlust + 3 karikaetappi + 15 paaristurniiri) Punktide jagamisel muudatusi ei ole.
Otsustati: edetabeli arvestusse lähevad ka võistkondlike karikavõistluste kolme etapi individuaalsed tulemused. Võistkonna suurus 4M+1N (poolt – 6 häält, vastu– 2häält); naiste lauda mängivad naised, neljal esimesel laual on lubatud mängida nii meestel kui naistel sõltumata spordijärgust (mehed on naistest eespool laudadel (poolt 5 häält ning vastu 3 häält) ning etapi jooksul järjestuses muudatusi teha ei tohi); sõltumata osalevate võistkondade arvust mäng
itakse igal etapil seitse vooru šveitsi süsteemis (mängud 4-st parem). Osavõtumaks võistkonna kohta on 150.- sõltumata osavõtjate arvust võistkonnas.
Kuulati: Eesti individuaalsete meistrivõistluste kohta kaks erinevat varianti: kas kõik saavad osa võtta või toimub turniir edetabeli alusel.

Edetabeli alusel oli arutusel variandid:  14 paremale naismängijale ringsüsteemis ja  40 meesmängijale võistlus šveitsi süsteemis 13 vooru või 20  meesmängijale ringsüsteemis.
Otsustati: Eesti MV-sed ei lähe edetabeli arvestusse ja toimuvad alles hooaja lõpul edetabeli põhjal (kõik kohad täpselt välja arvutada) 20 paremale mehele ja 14 paremale naisele (poolt – 5 häält, vastu – 3 häält). Eelmise aasta meister ei saa automaatselt osavõtuluba (poolt – 6 häält, vastu – 2 häält). Asendajaid koha väljamänginud võistlejatele ei lubata (poolt - 5 häält, vastu - 3 häält). Mäng
itakse turniirisüsteemis 6-st parem. Osavõtutasu otsustatakse hiljem.
Otsustati: EKML-i kalenderplaani võistlustel ei ole korraldajatel lubatud üldkoosolekute otsuseid võistluste juhend
itega muuta.

                                                            IV
Kuulati: H. Merilaine tegi ettepaneku kõik aasta- ja osavõtumaksud jätta samaks.
Otsustati: klubid peavad tasuma EKML-i liikmemaksu (individuaalne 30.- ja klubil 200.-) võistkondlike karikavõistluste esimeseks etapiks 02.10.2004. Samuti tuleb es
itada klubi liikmete nimekiri koos isikuandmetega. Võistluste osavõtumaks on 30.- mängija kohta igal EKML-i võistlusel.

                                                            V
Kuulati: koosolekust osavõtjate ühine arvamus oli, et inventar hakkab vananema. Kõige halvem on olukord mänguseibidega (väga erineva kaalu ja suurusega). Kuna rahvusvaheline NOVUS organisatsioon ei ole ikka veel tä
it tööhoogu sisse saanud, siis ei tea ka EKML veel, millised peaksid olema Eestis uue põlvkonna koroona­lauad.
Otsustati: EKML-i võistlustel jätkatakse mängimist eesti laudadel ja uuendamisele võetakse löögikettad (läbimõõt 48 mm, kaal 20-21 g) ja seibid (võimalikult lähedased Lätis kasutatavatele). Info põhjal on võimalus nuppe saada ka Lätist, aga see võtab palju aega. Eesmärgiks on löögikettad ja seibid ise valmistada. Sellega hakkavad tegelema inimesed Tõnis Laksi ja Leonid Zjabrikovi juhtimisel. Kõige parema variandi korral on Kalevi päevade ajal Pärnus võimalik mängida EKML-ile kuuluvate uute 30 löögiketta ja seibikomplektidega. Sellel võistlusel saavad ka klubid es
itada tellimusi uuele varustusele (löögiketta hind 10.- (ühele klubile kuni 20 löögiketast), seibikomplekti hind selgub peale partii õnnestunud valmimist).

                                                            VI
Kuulati: H. Merilaine teatas, et 10.-12. juunini 2005.a. on kavas korraldada Euroopa II MV-sed Eestis. Oleks vaja teada, millistel alustel moodustada Eesti koondis.
Otsustati: kuna praegu ei ole üldse selge, millised klubid või üksikmängijad kuuluvad NOVUS organisatsiooni, siis selle küsimusega tegeletakse olukorra selginemisel


                                                            VII
Kuulati: M. Samberg küsis, kas Rahvusvahelised võistlusmäärused kehtivad järgu tä
itmise kohta võistlustel (näiteks voorude arv paarismängudes)
 Otsustati: järgu tä
itmisel kehtivad kõik võistlusmäärustes olevad sätted
Kuulati: M. Lepist arvas, et meil kehtivates võistlusmäärustes tuleks teha täiendusi.
Otsustati: kuna uusi Rahvusvahelisi võistlusmäärusi ei hakata praegu veel välja andma, siis kohtunikekogu eestvedamisel lisatakse olemasolevatele määrustele vaidlusi tek
itavates punktides lisaselgitused.
Kuulati: M. Lepist teatas, et praeguseks ei ole selgunud veel KMK Viimsi saatus uuel hooajal. Kui le
itakse sponsor, jätkatakse sama klubina, kui ei siis peavad klubi liikmed liituma teiste tegutsevate klubidega.
Otsustati: 02. oktoobriks 2004.a. peab Viimsi klubi oma otsusest teatama EKML-ile

 
Koosolekut juhatas                                                       Protokollis
Heino Merilaine                                                            Maarika Samberg