Tartumaa 2007.a. lahtised   individuaal-võistkondlikud 

 meistrivõistlused lauamängude neljavõistluses.

J U H E N D                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                     

EESMÄRK:

      -    populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.

      -    selgitada välja Tartumaa individuaalsed meistrid  lauamängude mitmevõistluses.

      -    selgitada välja ind.-võistkondlike lauamängude mitmevõistluse Eesti karikavõistluste I etapi võitjad meestele,  naistele ja  võistkondlik paremusjärjestus.

AEG, KOHT ja REGISTREERIMINE

-         Tartumaa lahtised  lauamängude mitmevõistluse (male, kabe, koroona, lauatennis) meistrivõistlused, mis on ühtlasi Eesti Karikavõistluste (edaspidi KV) II etapp, toimuvad 22. detsembril 2007.a. kell 9.30 Tartumaal, Konguta vallas Annikoru spordihoones. (täpsed juhised kohelejõudmiseks  www.konguta.ee  ; täiendav info tel 53307421 (Mairit Paidra)).

-         eelregistreerimine teostada hiljemalt 20. detsembriks 2007.a. tel. 53306601 (Andres Kuusk) või 55946275 (Meelis Tätte) või e-maili teel aadressil hakeemamyas@hotmail.com või melburg@hot.ee.

-         vormikohane nimeline ülesandmisleht esitada kohtunikule vähemalt pool tundi enne võistluste algust, koos osavõtumaksuga, mis on igalt võistlejalt 50.- krooni (osavõtumaks sisaldab ka lõunasööki!).

OSAVÕTJAD ja PROGRAMM

-         Võistlustele lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

       v õ i s t l u s k l a s s i d :

-     Arvestust peetakse eraldi nii meestele kui ka naistele:

      *    1953.a. ja varem sündinud   N     üle 55.a.

      *    1954.a. ja hiljem sündinud   N     kuni 54.a

      *    1949.a. ja hiljem sündinud  M     kuni 59.a.

      *    1939.a.-1948 a. Sündinud    M    60-69.a.

      *    1938.a. ja varem sündinud   M    70.a.

.

 KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE

-         Turniiri ettevalmistamist ja läbiviimist juhib peakohtunik koos abikohtunikega.

-         Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.

-         Tüdrukud, naised, naisveteranid mängivad koos seitse vooru šveitsi süsteemis ja samuti poisid, mehed, meesveteranid.

-         Pärast neljandat vooru, orienteeruvalt kell 13.30, on lõunapaus. Lõunat pakutakse kõigile osavõtumaksu tasunud võistlejatele tasuta. Võistlused jätkuvad viienda vooruga orienteeruvalt kell 14.00.

-         Võistkondlikku arvestusse lähevad kahe naise ja kolme parema mehe kohapunktid.

-     Üks kohtumine koosneb kahest male ja vene kabe partiist (mõtlemisaega males mõlemale 5 min., kabes 3 min.), kahest geimist koroonas ja kahest setist lauatennises 11 punktini (kaks punkti vahet).

-      paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijate oli iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, jne. vooru järgsed punktid.

INVENTAR

-         igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise pall ja reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE

-     Üldarvestuse kolme paremat meest autasustatakse karika, medali ja diplomiga.

 -    Üldarvestuse kolme paremat naist autasustatakse karika, medali ja diplomiga

       -   Tartumaa kolme paremat meest autasustatakse karika, medali ja diplomiga.

       -     Eesti KV võistkonna arvestusse lähevad kaks naist ja kolm meest. Kohapunkte antakse:

I koht 15; II koht 14   jne. Alates 15. kohast saavad kõik võistlejad ühe punkti.

ÜLDISELT

-         kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos võistkondade  esindajatega.

-         iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest.

 

Võistluste peakorraldajad – M. Tätte, A. Kuusk, M. Paidra

Võistluste peakohtunik – P. Narusberg