Eesti  2014.a. paarismängu lauamängude meistrivõistluste

J U H E N D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

EESMÄRK

      -      populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.

      -      selgitada välja Eesti  2014.a. parimad paarismängijad lauamängude mitmevõistluses.

 AEG, KOHT ja LÄBIVIIJA

-     Eesti  2013.a. lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) paarismängu mitmevõistluse meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad 07. detsembril 2014a. Järvamaal, Koeru Gümnaasiumis.

Võistluse viib läbi Koeru Spordiklubi (peakorraldaja Urmas Virves).

REGISTREERIMINE, OSAVÕTJAD ja PROGRAMM

-     vormikohane nimeline ülesandmisleht (võistleja perekonna ja eesnimi, täpne sünniaeg)    esitada võistluste peakohtunikule kella 9.30-ks; eelregistreerimine tuleb teostada meili või telefoni teel hiljemalt reedeks, 5. detsembriks 2014 a peakorraldaja Urmas Virvesele, telefon 58 363 854, e-meil urmas.virves@mail.ee .

-     võistkonna esindaja tasub osavõtumaksu, mis on igalt eelregistreerunud võistlejalt 5 € (10 €/paar) korraldajale.

-     Hilisema registreerimise korral on tasu 14 €/paari kohta.

-     MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

-     tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga sportlane ise.

KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE

-     MV ettevalmistamist ja läbiviimist juhib Eesti KML ja Koeru Spordiklubi, koos võistkondade esindajatega, vastavalt võistlusmäärustele.  

-      rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi.

-      üks kohtumine koosneb kahest male ja kahest kabe partiist (mõtlemisaega males mõlemale 5 min., kabes 3 min.), kusjuures kumbki paarismängija mängib vastaspaarilistega risti läbi, kahest geimist koroona paarismängus ja kahest setist lauatennise paarismängus 11 punktini (kahe punkti vahega).

-      paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mängus annab 1, lauatennise ja koroona paarismängus 2 punkti,

       viik 0,5 ja kaotus 0 punkti, st kokku on võimalik matši jooksul koguda 16 punkti.

INVENTAR

-     igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise pall ja reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. Koroonavõistlus toimub rahvusvaheliselt harrastataval, nn läti laual (novuss). Koroonas on löögikettad ja mängunupud korraldaja poolt.

AUTASUSTAMINE

-     MV kolme paremat paari autasustatakse Eesti MV diplomi ja medaliga.

ÜLDISELT

-     kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos võistkondade esindajatega.

 

              

Võistluste  juhendi koostas – Urmas Virves t 58 363 854