EESTI 2009. a novusmängu INDIVIDUAALSETE  meistrivõistluste juhend.

 

 

 

 

EESMÄRK:               1. Propageerida novusmängu Viljandimaal ja kogu Eestis.

                                    2. Selgitada Eesti 2009. a meistrid neidude, noormeeste, naiste ja meeste hulgas.

                                   

AEG JA KOHT:        Võistlused toimuvad Viljandis ( Viljandi, Kesk-Kaare 17) 26.04.2009. Treeningu ja registreerimise algus 9.00, loosimine 10.00 ja I voor algab 10.30.

 

KORRALDUS:          Meistrivõistlused viib läbi Viljandi MGSK juhatus koos Eesti Novuse Liiduga. Mängitakse 2004. a välja antud rahvusvaheliste reeglite järgi. Noormängijad mängivad koos (vastavalt neiud ja noormehed) naiste ja meestega. Mängijad paigutatakse alagruppidesse arvestades 2008. a Eesti MV tulemusi. 2008. a mitteosalenud võistlejad loositakse alagruppidesse. Finaalturniirile pääsejad võtavad kaasa omavaheliste mängude tulemused. Mängitakse nelja võiduni („parem 7-st“). Võit annab 1 p ja kaotus 0 p. Täpne võistlussüsteem selgub peale registreerimist kell 10.00 (sõltuvalt osalejate arvust), kuid mängitakse naistel vähemalt 9 vooru, meestel 11 vooru.

 

OSAVÕTJAD:          Võistlustele lubatakse kõiki Eesti Novuse Liidu liikmeid, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning kes võistluspäeval kella 10.00-ks on tasunud 2009. a ENL litsentsitasu 100 EEK.

 

AUTASUSTAMINE: Kolme paremat neidu, noormeest, nais- ja meesmängijat autasustatakse Eesti Meistrivõistluste medalitega ja diplomitega. Naiste ja meeste võitja saavad õiguse osaleda osavõtumaksuta 4. Euroopa Meistrivõistlustel (kui vabapääsmeid ei anta, kindlustab selle ENL oma eelarvest). (Ttäiendavad vabad kohad selguvad hiljem, võimalik on ka rahvusvahelise reitingu lisandumine EM-ile priipääsu kriteeriumiks). Korraldajatel on õigus välja panna lisaauhindu või eripreemiaid.

 

MAJANDAMINE:    Võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab lähetaja. Osavõtutasu võistluspäeval ei ole.

 

INVENTAR:              Igal võistlejal kaasa võtta kii, löögiketas ja sportlik riietus. Löögikettaid on võimalik vajadusel võistluspäevaks laenutada korraldajalt.

 

ÜLDISELT:               Kõik juhendis määratlemata küsimused ja tekkida võivad olukorrad lahendab kohtunikekogu.

 

 

Juhendi koostas G. Müil (peakohtunik, telefoni nr. 5271741.) Viljandis, 16.03.2009.

 

( täpsustused Guido Trees, ENL peasekretär, tel 5278829).