EESTI 2013. a noorte INDIVIDUAALSE  novusmängu 

meistrivõistluste juhend.

 

 

EESMÄRK:               1. Propageerida rahvusvahelise tunnustusega koroonamängu läti laual (novusmängu) Eestis.

                                    2. Selgitada Eesti 2014. a noortemeistrid.

                                   3. Valmistuda rahvusvahelisteks võistlusteks (III juunioride Euroopa meistrivõistlused 18. juuli 2014 Kilingi-Nõmmes, Ukraina koolinoorte võistkondlik jt).

                                   

AEG JA KOHT:        Võistlused toimuvad Tihemetsa Spordihoones, 27. aprillil  2014

Võistluse algus on 10.00.

 

OSAVÕTJAD:          Meistrivõistlustele lubatakse kõiki Eesti Novuse Liidu klubide liikmeid, kellel on võistluspäevaks tasutud ENL 2014. a. litsentsitasu. Samuti ei tohi klubidel ja võistlejatel olla muid võlgnevusi ENL ees, ega distsiplinaarkaristusi.

 

KORRALDUS:         Mängitakse 2008. a välja antud rahvusvaheliste reeglite järgi: KEHTIVAD VÕISTLUSMÄÄRUSED

Neidude  ja noormeeste (sündinud 1996 a ja hiljem) turniir  toimub kuni 12 võistleja koral ringsüsteemis.

Enama võistlejate arvu korral otsustab võistlussüsteemi kohtunikekogu.

Kõik mängud toimuvad „parem 6-st“(4:0, 4:1, 4:2 või 3:3). Võit annab 2 p, viik 1 p ja kaotus 0 p. Võrdsete punktide korral otsustab:

1)      omavaheline mäng (-ud) ja nende settide vahe)

2)      Bergeri koefitsient.

3)      üldine settide vahe

 

AUTASUSTAMINE: Kolme paremat neidu ja noormeest autasustatakse Eesti Meistrivõistluste medalitega ja diplomitega ning auhinnaga.
Võitja on vabastatud Euroopa 2014 aasta noorte ja juunioride meistrivõistlustel osalustasust.
Võistlus on üks etappidest noorte 2014 aasta koroona seeriavõistlusel.

 

MAJANDAMINE:   Võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab lähetaja. Osavõtutasu võistluspäeval ei ole. Võistluspaigas töötavad läheduses kauplus ja toitlustusasutus.

 

INVENTAR:              Igal võistlejal kaasa võtta kii, löögiketas ja sportlik riietus.

 

ÜLDISELT:               Kõik juhendis määratlemata küsimused ja tekkida võivad olukorrad lahendab kohtunikekogu.

 

Juhendi koostas G. Trees (telefoni nr. 5278829).