Peale võistluste lõppu, orienteeruvalt k 18.00 Eesti Novuse Liidu üldkoosolek. 

Päevakorras:
1. 2013 a majandusaruande ülevaade, revidendi hinnang. 
2. juhatuse liikmete aruanne tehtust ja plaanidest Eestis ja Rahvusvahelisel areenil, 2013 a sügisest töötab uus juhatus Guido Trees, Mihkel Lepist ja Heino Merilaine.
3. liikmed 2013 ja 2014 a, 2014 a jooksva tegevuse aruanne ja eelarve jooksev täitmine. 
4. ENL litsentsitasud 2015 a ja ENL eelarve planeerimine. 
5. Reeglid, kohtuniketöö jne; kooskõlastamine FINSO reeglitega. (Mihkel, Gert ja Viire on FINSO komisjonides).
6. ENL nõustus korraldama 2015 aastal II Novuse olümpiaadi kui FINSO suudab 2014 a kooskõlastada võistluse formaadi. Moskva föderatsioon pakkus võistlusformaadiks 2-päevase (22.-23. august 2015) riikidevahelise võistluse, ca 10 võistkonda, kuni 2 võistkonda riigist, sh 6 meest ja 2 naist mängivad ka paaris- ja segapaarismängu). Minu ja Eriksi vestluses sündis mõte 20.-23. august: 1. päev segapaarismäng, 2. päev nais- ja meespaarismängus, 3. päev individuaalolümpiavõitjate selgitamine, (miks mitte olümpiasüsteemis, kasvõi 1- kaotuse süsteemides), pühapäeval võistkonnavõistlus (võistkonnas näiteks 7 meest ja 3 naist, lisaks üksikmängudele nais-, sega- ja 3 meespaari). Igast riigist kuni 2 võistkonda.
7. Jooksvad küsimused:
-kas Eesti Spordiveteranide Liiduga ühineb EKML. ENL või uus moodustatav alaliit?
-ühinemine EKML-ga oleks praktiline, välja tuleb töötada ühise eelarve põhimõtted ja põhikiri  
-arengukava töögrupi moodustamine. Gedi ?
-Eestipoolsed reeglite muutmise ettepanekud.
-Kas korralduskvaliteedi tõusuks tõsta osalustasusid, näiteks min 5 euroni, noortel (ja pensionäridel ?) vähem.