EESTI 2017. a noorte INDIVIDUAALSE  novusmängu 

meistrivõistluste juhend.

 

 

EESMÄRK:               1. Propageerida rahvusvahelise tunnustusega koroonamängu läti laual (novusmängu) Eestis.

                                    2. Selgitada Eesti 2017. a noortemeistrid.

                                   

AEG JA KOHT:        Võistlused toimuvad Tihemetsa Spordihoones, 16. aprillil  2017

Võistluse algus on 10.00.

 

OSAVÕTJAD:          Meistrivõistlustele lubatakse kõiki Eesti Novuse Liidu klubide liikmeid, kellel on võistluspäevaks tasutud ENL 2017. a. litsentsitasu.
Klubidel ja võistlejatel ei tohi olla võlgnevusi ENL ees, ega distsiplinaarkaristusi.

 

KORRALDUS:         Mängitakse 2008. a välja antud rahvusvaheliste reeglite järgi: KEHTIVAD VÕISTLUSMÄÄRUSED

Neidude  ja noormeeste (sündinud 1999 a ja hiljem) turniir  toimub kuni 12 võistleja koral ringsüsteemis.
Vähemalt 4 neiu osaluse korral toimub neidude turniir eraldi.

Enama võistlejate arvu korral otsustab võistlussüsteemi kohtunikekogu, (näiteks 16 võistlejaga alagruppides vms) ja alates 17 võistlejast shveitsi süsteemis.

Kõik mängud toimuvad „parem 6-st“(4:0, 4:1, 4:2 või 3:3). Võit annab 2 p, viik 1 p ja kaotus 0 p. Võrdsete punktide korral otsustab ringsüsteemi korral:

1) omavaheline mäng (-ud) ja nende settide vahe)

2) Bergeri koefitsient.

3) üldine settide vahe

 

AUTASUSTAMINE: Kolme paremat neidu ja noormeest autasustatakse Eesti Meistrivõistluste medalitega ja diplomitega ning auhinnaga.
Võistlus on üks etappidest noorte 2017 aasta koroona seeriavõistlusel.

 

MAJANDAMINE:   Võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab lähetaja. Osavõtutasu võistluspäeval ei ole. Võistluspaigas töötab läheduses (ca 200 m) kauplus.

 

INVENTAR:              Igal võistlejal kaasa võtta kii, nõuetele vastav löögiketas ja sportlik riietus.

 

ÜLDISELT:                Kõik juhendis määratlemata küsimused ja tekkida võivad olukorrad lahendab kohtunikekogu. Peakohtunik Guido Trees.

 

Juhendi koostas G. Trees (tel 5278829).