Eesti 2017 a. meistrivõistlused novuse nais- ja meespaarismängus

Nais- ja meespaarid

Juhend

1. AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad laupäeval 08.04.2017 a. Harjumaal, Aruküla Põhikooli Spordisaalis.
Võistluste algus kell 10.00.
2. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTJAD
Registreerimine kell 09.30-09.45, loosimine kell 09.45-09.55.
Võistlustel osalemiseks peab olema tasutud Eesti Novuse Liidu liikmesklubil aastamaks ja võistlejal aasta litsentsitasu.
Võistlejate ülesandmiseks peab olema klubil ülesandmisleht, millele allkirjaastanud klubi esindaja ning kus on ära toodud võistlejate sünniaastad ning klubiline kuuluvus.
3. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
Võistlused toimuvad nais- ja meespaaridele. Mängitakse parem 4- st geimist (3:0,3:1,2:2) seisuni, kusjuures võit annab vastavalt kasutatavale arvutiprogrammile Swissmasteri puhul või 1,viik 0,5 ja kaotus 0 punkti ning Swissperfecti korral võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Kuni 10 paari korral mängitakse ringsüsteemis , 11 ja enama paari korral Šveitsi süsteemis vähemalt 7 vooru.
Nais- ja meespaaridmängivad vähemalt 8 naispaari olemasolul eraldi.
Võistlejatevahelise paremusjärjestuse määrab Šveitsi süsteemi korral omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma ,selle võrdsuse korral määrab paremuseBucholzi koefitsient ja selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient ja progresseeruv koef.
Turniirisüsteemis võrdsete kogutud punktide korral on tähtsaim omavaheline mäng või mitme mängija puhul omavahelistes mängudes kogutud punktid ja setivõitude vahe), Bergeri koefitsient ja settide üldine vahe ning suhe.
4. INVENTAR
Igal võistlejal tuleb kaasa võtta nõuetele vastav löögiketas (kahtluse korral toimub kontroll )javahetusjalatsid.
Mängitakse boorhappel.
5. MAJANDAMINE JA AUTASUSTAMINE
Osalemise tasu on vastavalt üldkoosoleku otsusele 6 eurot mängijalt, millest 1 euro läheb aasta parimate autasustamise fondi ja 50 % (6-st 3 eurot) võistlusel autasustamiseks, osalemisõiguse annab Eesti Novuse Liidu 2017 a. litsentsi ostmine. ENL tasub korraldajale mängulaudade eest, ülejäänud kulutused on korraldaval klubil.
Esimest kolme nais-ja meespaari autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalite ja diplomitega ning auhindadega.

JUHENDIS MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSED LAHENDAB KOHTUNIKEKOGU

TUGINEDES KEHTIVATELE VÕISTLUSMÄÄRUSTELE

PEAKORRALDAJA ja -KOHTUNIK:
Peningi Koroonamänguklubi ja Guido Trees, tel.52 78 829