Lamava Kaameli rändauhinna juhend
   
Eesmärk Populariseerida koroonamängu, tihendada koroonavõistluste kalendrit, anda koroonahuvilistele võimalus sügishooaja algul jõudu proovida. Meenutada 60. sünniaastapäeval Peningi Koroonamänguklubi mängijat, mitmekordset Raasiku ja Saaremaa meistrit Üllar Tederit tema sünnipäeval 25. juulil.
Peale Lamava Kaameli turniiri toimub väljalangemismängudega TeKo (Tedre Koroona) turniir.
Aeg ja koht Võistlus toimub laupäeval, 25. juulil 2020. a. Raasiku Rahvamajas, algus k 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 09.15 - 09.45. Oma tulekust peab teatama hiljemalt 24. juulil, telefonil 52 78 829.
Juhtimine Võistluse korraldab PENINGI Koroonamänguklubi.
Osavõtjad Osa võivad võtta koroonamängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid novuse (koroona rahvusvahelisel laual ) alates 2008 a kehtivaid koroonamängureegleid.
Seoses Covid-19 viirusega tuleb järgida Eesti Valitsuse ja Terviseameti ettekirjutusi võistluse läbiviimisel.
Vajadusel desinfitseerida käsi, hoida piisavat distantsi ning tavapärase käesurumise asemel piirduda tervitusnoogutusega.
Võistluse läbiviimise kord

Võistlussüsteem sõltub osalejate arvust, kuid vähemalt 9 mängu. Mängitakse "parem 6-st" geimist, võidu eest 1, viigi eest 0,5 punkt. Võrdsete punktide korral otsustab šveitsi süsteemis 1. Bucholz, 2. Berger, 3. progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemis 1. omavaheline mäng, 2. Berger, 3. geimide vahe ja suhe. Kui ~Sveitsi süsteemi korral on 2 parimal võistlejal võrdselt punkte, siis otsustab karikavõitja lisamäng 5 võiduni (parem 9-st), sõltumata koefitsiendist.

Inventar Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud.
Mängitakse läti laual, laua määrimiseks kasutatakse boorhapet.
Löögikettad ja mänguseibid on korraldaja poolt laual, kuid tohib kasutada isiklikku nõuetekohast löögiketast.
Autasustamine Karikavõitja saab mälestuskarika. PENINGI KMK poolt väljapandud rändavale karikale graveeritakse võitja nimi. Eriauhinnad on parimale noormängijale (sünd 2001 ja hiljem), parimale võistlejale Raasiku vallast ning võistluse noorimale osalejale, samuti võistlejale, kes lööb rohkem kordi 8 nuppu auku ühe löögikorraga. Eriauhind.
Majandamine

Iga võistleja osavõtumaks on 5+1 (ENL-le)=6 eurot, noormängijatel (sünd 2002 -2004) 1 euro ning noortel 2005 ja hiljem sündinud tasuta.
Eesti Novuse Liidu aasta edetabelis osalemiseks peab olema tasutud 2020. aasta litsentsitasu, 10 eurot.
Võistluspäeval on avatud Raasiku toidupood (ca 100 m)

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

Koostas:
G. Trees, tel. 52 78 829). E-mail: peningi@hot.ee,