Eesti 2021 a. meistrivõistlused novuse nais- ja meespaarismängus

Nais- ja meespaarid

Juhend

1. AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad laupäeval 31.07.2021 a. Lääne- Virumaal, Viru-Nigula Spordisaalis
Võistluste algus kell 10.10.
2. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTJAD
Registreerimine kell 09.30-09.50, loosimine kell 10.
Võistlustel osalemiseks peab olema tasutud Eesti Novuse Liidu liikmesklubil aastamaks ja võistlejal aasta litsentsitasu.
Võistlejate ülesandmiseks peab olema klubil ülesandmisleht, millele allkirjaastanud klubi esindaja ning kus on ära toodud võistlejate sünniaastad ning klubiline kuuluvus.
3. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
Võistlused toimuvad naispaaridele ja meespaaridele, st ainult neid autasustatakse medalite ja diplomitega. Mängitakse parem 4- st geimist (3:0,3:1,2:2) seisuni, kusjuures võit annab vastavalt kasutatavale arvutiprogrammile Swiss Masteri puhul võit 1,viik 0,5 ja kaotus 0 punkti ning Swissperfecti korral võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Kuni 12 paari korral mängitakse ringsüsteemis , 13 ja enama paari korral Šveitsi süsteemis vähemalt 7 vooru. Naispaarid ja meespaarid mängivad ühise edetabelisarvestuse tõttu koos.
Võistlejatevahelise paremusjärjestuse määrab Šveitsi süsteemi korral omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma, selle võrdsuse korral määrab paremuse Bucholzi koefitsient ja selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient ja progresseeruv koef.
Turniirisüsteemis võrdsete kogutud punktide korral on tähtsaim omavaheline mäng või mitme mängija puhul omavahelistes mängudes kogutud punktid ja setivõitude vahe), Bergeri koefitsient ja settide üldine vahe ning suhe.
Võistlused viiakse läbi FINSO-s praegu kehtivate, Lätis 2008. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt .
4. INVENTAR
Igal võistlejal tuleb kaasa võtta nõuetele vastav löögiketas (vajadusel kontroll )ja vahetusjalatsid.
Mängitakse boorhappel.
5. MAJANDAMINE JA AUTASUSTAMINE
Osalemise tasu on vastavalt üldkoosoleku otsusele 6 eurot mängijalt, millest 1 euro läheb aasta parimate autasustamise fondi ja 50 % (6-st 3 eurot) võistlusel autasustamiseks, osalemisõiguse annab Eesti Novuse Liidu 2021 a. litsentsi ostmine.
ENL tasub saali rendi, medalid ja diplomid ning vajalike mängulaudade (vastavalt osalevatele paaridele, a' 2 €/laud) eest, ülejäänud kulutused on korraldaval klubil (eriauhinnad ja korraldus).
Esimest kolme nais-ja meespaari autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Korraldajal on õigus välja panna eriauhindu.

JUHENDIS MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSED LAHENDAB KOHTUNIKEKOGU

TUGINEDES KEHTIVATELE VÕISTLUSMÄÄRUSTELE

Peakorraldaja Ralf Burk, peakohtunik: Guido Trees, tel.52 78 829