Tallinna linna  2021. a  lahtised MEISTRIVÕISTLUSED "TALLINN OPEN"

 

J U H E N D

I  EESMÄRK

1. Pakkuda võistlemise võimalusi Eesti ja Tallinna linna rahvusvahelise koroonamängu huvilistele.
2. Selgitada Tallinna linna 2021.a meistrid ja noortemeistrid (poisid ja tüdrukud sündinud 2003 ja hiljem) rahvusvahelise koroona üksik- ja paarismängudes.
3. Arvestada Tallinna lahtisi meistrivõistlusi täiskasvanute aasta edetabelis, võitjale individuaalvõistlusel 45 punkti, paarismängudes 40 punkti.

II  AEG JA KOHT

 • Võistlused toimuvad  Raasiku Põhikooli Spordisaalis.
 • Noorte ja  täiskasvanute "Tallinn OPEN 2021" lahtised meistrivõistlused 24. ja 25. juulil 2021, algus k 10.10.

  III  REGISTREERIMINE

  4. Eelregistreerimine. Võistluse parema korralduse huvides on vaja spordiklubidel teostada arvuline eelregistreerimine ( kirjas peab olema võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht (omavalitsus), klubiline ja/või kooliline kuuluvus).
  Eelregistreerimist saab teostada: Tel:  52 78 829, Guido Trees või e-post:  peningi@hot.ee.
  5. Võistlejate nimeline registreerimine toimub kohapeal võistluspäeval kell 9.20 - 9.50. Võistlustele registreerimiseks palume suuremaarvu võistlejatega esindatud spordiklubidel võistluspäeval esitada võistlejate andmetega registreerimisleht.

  IV  OSAVÕTJAD

  6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel koroonahuvilistel sportlastel, kes tunnevad ja järgivad kehtivaid võistlusmäärusi. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.
  7. Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka välissportlastel.
  Kõigile täiskasvanutele kehtib osavõtumaks  6 € võistleja kohta, noortele sündinud 2003 ja hiljem on osalustasu 1 € (ENL auhindamise fondi)..
  Kõik Tallinna linnas elavad või õppivad noormängijad osalevad tasuta.

  V  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

  8. Võistlused korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi koos võistluste kohtunikekoguga.
  Võistlused viiakse läbi FINSO-s kehtivate, Lätis 2008. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt .
  9. Nii täiskavanud kui noored (poisid ja tüdrukud sünd 2003 a ja hiljem) mängivad koos, paremusjärjestuse selgitamise võistlussüsteem sõltub võistlejate arvust ja otsustab kohtunikekogu.
  10. Mängitakse šveitsi süsteemis, sõltuvalt osalejate arvust individuaalvõistlusel 9-11 vooru; “parem kuuest” geimist (4:2, 4:1; 4:0;3:3). Kuni 14 osaleja korral mängitakse ringsüsteemis.
  Paarismängus mängitakse "parem neljast" (3:0 ja 3:1 on võit ja 2:2 viik). Paarismängus mängitakse sõltuvalt osalejate arvust, prognoositavalt 7 vooru šveitsi süsteemis.
  11. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. .
  12. Võrdsete punktide korral selgitab šveitsi süsteemis paremuse Bucholzi koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koef, edasi progresseeruv koefitsient.
  Ringsüsteemis on esmatähtis omavaheline mäng, Bergeri koefitsient, geimide suhe ja vahe.

  VI  AUTASUSTAMINE

  13. Individuaalarvestuses I - III koha saavutanud võistlejaid (ka noorte- ja paraklassides) autasustatakse Tallinna meistrivõistluste medaliga ja Tallinna linna diplomiga.
  Paraklassides autasustatakse individuaalvõistlusel eraldi parimaid mehi ja naisi ja eraldi istudes ja püsti mängivaid võistlejaid.
  Paarismängus autasustatakse parimaid meespaare, segapaare ja parasportlaste paare.
  14. Võistlustel osalenud välisvõistlejad, kellel on tasutud ENL litsents, osalevad üldarvestuses auhindamisel.

  VII  MAJANDAMINE

  15. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Peningi Koroonamänguklubi ja osalevad võistlejad (osalustasu).
  Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

  VIII  ÜLDISELT, INVENTAR

  16. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta tehnilistele nõuetele vastavaid löögikettad, kiid ja vahetusjalanõud. Soovijatele saab löögikettaid mängimiseks laenata korraldaja.
  Laudade “määrimiseks” kasutatakse ainult boorhapet. Mänguseibidena kasutatakse läti mänguseibe.
  Võistluslaudadeks on Novuse koroonalaud, millistel toimuvad ka rahvusvahelised võistlused.
  17. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab
  kohtunikekogu (peakorraldaja Guido Trees) koos võistluste züriiga kohapeal.

  Juhendi koostas:
  Guido Trees
  MTÜ Eesti Novuse Liidu juhatuse liige
  Peningi Koroonamänguklubi
  www.koroona.ee