Eesti 2022 a. meistrivõistlused novuse nais- ja meespaarismängus

Nais- ja meespaarid

Juhend

1. AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad laupäeval 05.03.2022. a. Lääne Virumaal, Kadrina Huvikeskuses
Võistluste algus kell 10.10.
2. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTJAD
Registreerimine kell 09.30-09.55, loosimine kell 10.
Võistlustel osalemiseks peab olema tasutud Eesti Novuse Liidu liikmesklubil aastamaks ja võistlejal aasta litsentsitasu.
Võistlejate ülesandmiseks peab olema klubil ülesandmisleht, millele allkirjaastanud klubi esindaja ning kus on ära toodud võistlejate sünniaastad ning klubiline kuuluvus.
3. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
Võistlused toimuvad naispaaridele ja meespaaridele, st ainult neid autasustatakse medalite ja diplomitega. Mängitakse parem 4- st geimist (3:0,3:1,2:2) seisuni, kusjuures võit annab vastavalt kasutatavale arvutiprogrammile Swiss Masteri puhul võit 1,viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Vabavoor annab võidupunkti.
Kuni 10 paari korral mängitakse ringsüsteemis , 11 ja enama paari korral Ðveitsi süsteemis vähemalt 7 vooru. Naispaarid ja meespaarid mängivad ühise edetabelisarvestuse tõttu koos.
Võistlejatevahelise paremusjärjestuse määrab Ðveitsi süsteemi korral omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma, selle võrdsuse korral määrab paremuse Bucholzi koefitsient ja selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient ja progresseeruv koef.
Turniirisüsteemis võrdsete kogutud punktide korral on tähtsaim omavaheline mäng või mitme mängija puhul omavahelistes mängudes kogutud punktid ja setivõitude vahe), Bergeri koefitsient ja settide üldine vahe ning suhe.
Võistlused viiakse läbi FINSO-s praegu kehtivate, Lätis 2008. a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt .
4. INVENTAR
Igal võistlejal tuleb kaasa võtta nõuetele vastav löögiketas (vajadusel kontroll )ja vahetusjalatsid.
Mängitakse boorhappel.
5. MAJANDAMINE JA AUTASUSTAMINE
Osalemise tasu on vastavalt üldkoosoleku otsusele 6 eurot mängijalt, millest 1 euro läheb aasta parimate autasustamise fondi ja 50 % (6-st 3 eurot) võistlusel autasustamiseks, osalemisõiguse annab Eesti Novuse Liidu 2022 a. litsentsi ostmine.
ENL tasub saali rendi, medalid ja diplomid, ülejäänud kulutused on korraldaval klubil (eriauhinnad ja korraldus).
Esimest kolme nais-ja meespaari autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalite ja diplomitega.
  • Osalustasust 50 % auhinnaks. 1 €/mängijalt 2022. aasta auhinnafondi.

    JUHENDIS MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSED LAHENDAB KOHTUNIKEKOGU

    TUGINEDES KEHTIVATELE VÕISTLUSMÄÄRUSTELE

    Peakorraldaja ja peakohtuniku asetäitja Hillar Elva, peakohtunik: Guido Trees.