Lamava Kaameli rändauhinna juhend
   
Eesmärk Populariseerida koroonamängu, tihendada koroonavõistluste kalendrit, anda koroonahuvilistele võimalus sügishooaja algul jõudu proovida.
Aeg ja koht Võistlus toimub laupäeval, 17. juulil 2022. a. Raasiku Rahvamajas, algus k 10.10.
Registreerimine võistluspaigas kell 09.15 - 09.45. Oma tulekust peab teatama hiljemalt 16. juulil, telefonil 52 78 829.
Juhtimine Võistluse korraldab PENINGI Koroonamänguklubi.
Osavõtjad Osa võivad võtta koroonamängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid novuse (koroona rahvusvahelisel laual ) alates 2008 a kehtivaid koroonamängureegleid.
Seoses Covid-19 viirusega tuleb järgida Eesti Valitsuse ja Terviseameti ettekirjutusi võistlusel osalemisel ja läbiviimisel.
Võistluse läbiviimise kord

Võistlussüsteem sõltub osalejate arvust, kuid vähemalt 9 mängu. Mängitakse "parem 6-st" geimist, võidu eest 1, viigi eest 0,5 punkt. Võrdsete punktide korral otsustab šveitsi süsteemis 1. Bucholz, 2. Berger, 3. progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemis 1. omavaheline mäng, 2. Berger, 3. geimide vahe ja suhe. Kui ~Sveitsi süsteemi korral on 2 parimal võistlejal võrdselt punkte, siis otsustab karikavõitja lisamäng 5 võiduni (parem 9-st), sõltumata koefitsiendist.

Inventar Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud.
Mängitakse läti laual, laua määrimiseks kasutatakse boorhapet.
Löögikettad ja mänguseibid on korraldaja poolt laual, kuid tohib kasutada isiklikku nõuetekohast löögiketast.
Autasustamine Karikavõitja saab mälestuskarika. PENINGI KMK poolt väljapandud rändavale karikale graveeritakse võitja nimi. Eriauhinnad on parimale noormängijale (sünd 2004 ja hiljem), parimale võistlejale Raasiku vallast ning samuti võistlejale, kes lööb rohkem kordi 8 nuppu auku ühe löögikorraga.
Majandamine

Iga võistleja osavõtumaks on 5+1 (1 € ENL-le)=6 eurot, noormängijatel (sünd 2004 jja hiljem) 1 euro.
Eesti Novuse Liidu aasta edetabelis osalemiseks peab olema tasutud 2022. aasta litsentsitasu, 10 eurot.
Võistluspäeval on avatud Raasiku toidupood (ca 100 m)

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

Koostas:
G. Trees, tel. 52 78 829). E-mail: peningi@hot.ee,