Raasiku Jõulusprindi võistluse juhend
   
Eesmärk Populariseerida koroona- ja novusemängu, tihendada novusvõistluste kalendrit, anda novusemängijatele võimalus aasta koondtabelisse viimased punktid koguda.
Aeg ja koht Võistlus toimub riigipühal, 26. detsembril 2023. a. Raasiku Rahvamajas, algus k 10.10.
Registreerimine võistluspaigas kell 09.30 - 09.50. Oma tulekust peab teatama hiljemalt 25. detsembril, inventariga arvestamiseks, telefonil 52 78 829.
Juhtimine Võistluse korraldab PENINGI Koroonamänguklubi.
Osavõtjad Osa võivad võtta novuse ja koroonamängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid novuse (koroona rahvusvahelisel laual ) alates 2008 a kehtivaid koroonamängureegleid.
Võistluse läbiviimise kord

Võistlussüsteem sõltub osalejate arvust, kuni 9 mängu. Mängitakse "parem 6-st" geimist, võidu eest 1, viigi eest 0,5 punkt. Võrdsete punktide korral otsustab šveitsi süsteemis 1. Bucholz, 2. Berger, 3. progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemis 1. omavaheline mäng, 2. Berger, 3. geimide suhe ja vahe. Kui ~Sveitsi süsteemi korral on 2 parimal võistlejal võrdselt punkte, siis otsustab karikavõitja lisamäng 5 võiduni (parem 9-st), sõltumata koefitsiendist.

Inventar Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud.
Mängitakse läti laual, laua määrimiseks kasutatakse boorhapet.
Mänguseibid on korraldaja poolt laual, tohib kasutada isiklikku nõuetekohast löögiketast.
Autasustamine Auhinnad on esikolmikule, võimalikud eriauhinnad ja parimale võistlejale Raasiku vallast.
Majandamine

Iga võistleja osavõtumaks on 6+2 (sh. ENL-le 2)=8 eurot, noormängijatel (sünd 2005 ja hiljem) 2 eurot (aasta mängija fondi).
Eesti Novuse Liidu aasta edetabelis osalemiseks peab olema tasutud 2023. aasta litsentsitasu, 10 eurot.
Võistluspäeval on avatud Raasiku toidupood (ca 100 m)

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

Koostas:
G. Trees, tel. 52 78 829). E-mail: eesti. koroona @ gmail. com,