EESTI 2001.a. võistkondlike (8 M+ 2 N ) karikavõistluste juhend
EESMÄRK
 • hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades;
 • tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni;
 • selgitada välja Eesti 2001 a. karikavõitja ja võistkondade (klubide) paremusjärjestus
AEG JA KOHT karikavõistlus toimub kolmes etapis alljärgnevalt:
07.10.00 k.10.00Kehra KeskkoolAnts Verk ja Kalju Tiik
04.11.00 k.10.00Kadrina SpordihooneLeho Aros ja Ants Olev
02.12.00 k.10.00Pärnu "Kalurihall"Heino Merilaine ja A.Vainula
JUHTIMINEvõistluste ettevalmistust ja läbiviimist juhib Eesti Koroonamänguliit (EKML) ning juhatuse poolt kinnitatud kohtunikud
OSAVÕTJAD
 • osa saavad võtta kõik EKML liikmed ja klubide arvu ei piirata
 • klubide võistkondi lubatakse komplekteerida oma klubi liikmetest, kes elavad antud linna või maakonna piirkonnas ja on tasunud EKML-i 2001 a. liikmemaksu
 • võistkondade koostamisel (8meest +2 naist) tuleb rangelt arvestada EKML poolt alla antud kvalifikatsiooni paremust (näiteks M, mk, I järk)
REGISTREERIMINE mandaatkomisjonile esitada igal etapil:
 1. trükitud tehniline ülesandmisleht vähemalt pool tundi enne võistluste algust, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt
 2. tehnilisel ülesandmislehel peab olema ära näidatud võistleja perekonna- ja eesnimi, täpne sünniaeg ja spordijärk
 3. klubi (võistkonna) esindaja tasub osavõtumaksu 300.- (kolmsada) krooni
VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
 • mängitakse 1995 a. Eesti Koroonamänguliidu poolt vastu võetud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi
 • kuni 12 võistkonna korral toimub võistlus ringsüsteemis; üle 12 võistkonna korral šveitsi süsteemis 7 vooru
 • kõik mängud mängitakse "parem 4 geimist" (2:2, 3:1 või 3:0 seisuni) ja võistkonna arvesse annab võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti
 • võistkondadevahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma, üldsumma võrdsete punktide korral summeeritakse nende võistkondade poolt iga vooru järel saavutatud punktide seis kuni viimane voor kaasa arvatud ja selle võrdsuse korral jäetakse nimetatud summast arvestamata esimese vooru tulemus, siis võrdsuse korral teise vooru jne.
 • Võistluste paremaks läbiviimiseks võttis EKML juhatus vastu otsuse, igal etapil tuleb võistkonnal tasuda osavõtumaks 300.- krooni, millest 50% (I koht 20%, II koht 16 % ja III koht 14%) rahaliseks auhinnaks, 30% saab korraldaja ja 20% kohtunike tasuks
INVENTAR
 • Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus
 • Korraldaja vastutab ülejäänud vajaliku inventari eest, sealhulgas boorhape ja löögikettad
MAJANDAMINE
 • Kõik võistlustega seotud kulud tasub võistkonda lähetav organisatsioon või klubi
 • Korraldaja püüab leida toitlustamisvõimaluse
AUTASUSTAMINE
 • Karikavõistluse arvestuses autasustatakse igal etapil kolme paremat võistkonda rahalise auhinnaga
 • Kolme etapi üldvõitjat võistkonda autasustatakse rändkarikaga ja kolme paremat võistkonda diplomitega
ÜLDISELT
 • Edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i juhatuse poolt vastu võetud ja kinnitatud reglemendi alusel
 • Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.
Juhendi koostas:Heino Merilaine
Tel 044-74 528 või 044- 61 739
Mob 052 06 092