Koroona individuaalturniir naistele
  
Eesmärkpopulariseerida koroonamängu naiste seas, tihendada naiste koroonavõistluste kalendrit
Aeg ja koht võistlus toimub laupäeval, 09. septembril 2000. a. Harju mk Viimsi vallas Randvere Arenduskeskuses algusega 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 9.30 - 9.45.
Juhtimine võistluse korraldajad on Eesti Tervisespordi Ühendus ja Koroonamänguklubi Viimsi
Osavõtjad osalema lubatakse kõiki koroonamängust huvitatud naisi, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.
Võistluse läbiviimise kord mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis 4 geimist parem (3:0, 3:1, 2:2 )
Inventar mängitakse korraldajate poolt antud seibide ja löögiketastega. Laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet. Igal võistlejal võtta kaasa kii ja vahetusjalanõud.
Autasustamine 1-3 kohta autasustatakse meenete ja diplomitega. Loositakse välja eriauhindu.
Majandamine iga võistleja osavõtumaks on 30 krooni. Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad klubid või mängijad. Kohapeal avatud väike puhvet.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Ago Laur, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

Info õhtuti:
6723 632 Eha Pesur
6488 109 Tiia Adamson


Kaart kohale jõudmiseks