KOROONA KARIKATURNIIR

“ANIJA MEHED”

ÜKSIKMÄNGUS

 

JUHEND

 

I AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad Kehra Keskkoolis 15. dets.2001a. algusega kell 10.00.

Registreerimine kela 9.30- 9.45.

 

II OSAVÕTJAD

Osa võivad võtta kõik Eestimaa koroonamänguhuvilised.

Osavõtumaks 30.-

 

III KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE.

Võistlused korraldab ja viib läbi KMK “Kehra” koos võistluste kohtunikekoguga.

Võistlused viiakse läbi Eestis 1994.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.

Mängitakse 9 vooru shveitsi süsteemis “parem neljast”(3:1; 3:0; 2:2). Paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima summa saanud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II ja nii edasi vooru järgsed punktid.

IV AUTASUSTAMINE

I-VI koha saavutanuid autasustatakse karikatega.

 

V ÜLDISELT

Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalatsid.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoritega kohapeal.