Eesti 2001.a. koroona paaris- ja segapaarismängude meistrivõistluste juhend:


EESMÄRK

-anda rahvale võimalus tegelda spordiga ja tõsta kvalifikatsiooni .

-selgitada välja Eesti 2001.a. paarismängude meistrid ja paremusjärjestus.

AEG JA KOHT

-Eesti 2001.a. MV toimuvad 17.veebruaril paarismängud ja18.veebruaril segapaarismängud kella 10.00 Kehra Keskkoolis.

JUHTIMINE

-MV ettevalmistust ja läbiviimist juhib Eesti Koroonamänguliit (EKML).

-tehnilise läbiviimise eest vastutab Ants Verk, koos peakohtunik Kalju Tiik’ga.

OSAVÕTJAD

-MV saavad osa võtta kõik EKML liikmed, kes on tasunud 2001.a. liikmemaksu.

REGISTREERIMINE

-mandaatkomisjonile esitame vähemalt pool tundi enne võistluste algust:

    1. klubidel tehniline ülesandmisleht (trükitud), mis on kinnitatud klubi presidendi poolt.
    2. klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on igalt mängijalt 30.- (kolmkümmend) krooni, millest 50% rahaliseks auhinnaks (I koht 20%, II koht 16%, III koht 14%), 30% korraldaja ja 20% kohtunikele.

VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD

- mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru.

- kõik mängud 4 geimist parem 2:2, 3:1, 3:0 seisuni, kusjuures võit annab 4, viik 2 ja kaotus 0 punkti.

- Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma, üldsumma võrdsete punktide korral summeeritakse nende võistlejate poolt iga vooru järel saavutatud punktide seis kuni viimane voor kaasa arvatud ja selle võrdsuse korral jäetakse arvestamata esimese vooru tulemus jne.

INVENTAR

- igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

- mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrdeks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

- EKML autasustab kolme paremat mees-, nais- ja segapaarimängijaid, esmakordselt EKML-i medali, diplomi ja eelpool mainitud rahalise auhinnaga.

MAJANDAMINE

- kõik võistlustega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpool nimetatud osavõtumaksuga.

- korraldaja püüab leida majutamis- ja toitlustamisvõimaluse.

ÜLDISELT

- kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.

- edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML juhatuse poolt 10.08.2000.a. kinnitatud reglemendi alusel.

Juhendi koostas: Heino Merilaine

Mob. 052-06092.