KINNITAN:

08. november 2001 a.

Harjumaa Spordiliit juhataja

Sirje Tikerpäe

HARJUMAA 2001 a MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA ÜKSIKMÄNGUDES

J U H E N D

I EESMÄRK

Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele. Selgitada Harjumaa 2001.a. meistrid.

II AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad Kehras, Kehra Keskkoolis 24. novembril 2001.a.

Võistlejate registreerimine Kehra Keskkoolis võistluspäeval kell 9.oo - 9.3o. Loosimine kell 9.45 Esimese vooru algus 10.00

III OSAVÕTJAD

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Harjumaa omavalitsusüksuste terri-tooriumidel elavatel või töötavatel sportlastel, Harjumaa koolide õpilastel ja Harjumaa spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.

Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka mitte Harjumaa sportlastel. Neile kehtib osavõtumaks 15.- EEK võistleja kohta.

IV KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit koos võistluste kohtunike-koguga. Võistlused viiakse läbi Eestis 1994.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlus-määruste kohaselt.

Naised mängivad 7 vooru š veitsi süsteemis “parem neljast” (3:1; 3:0; 2:2).

Mehed mängivad 9 vooru š veitsi süsteemis “parem neljast” (3:1; 3:0; 2:2).

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punk-tide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima summa saanud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, ja nii edasi vooru järgsed punktid.

V AUTASUSTAMINE

Individuaalarvestuses I - III kohale tulnud Harjumaa sportlasi autasustatakse Harjumaa meistrivõistluste medali ja Harjumaa Spordiliidu diplomiga.

Võistlustel osalenud külalisvõistlejad autasustamisele ei kuulu.

VI MAJANDAMINE

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit, välja arvatud võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud kulutused.

VII ÜLDISELT

Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud. Löögikettad on korraldaja, st Harjumaa Spordiliidu poolt.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoriga kohapeal. Eelnev informatsioon telefonil 6118 556 ja 6118 557.