Pärnumaa 2001.a. koroona paarismängude ja Pärnumaa KMK ”RING” XVI seeriavõistluste (PMV) juhend:

EESMÄRK

- selgitada välja maakonna ja Pärnumaa KMK “RING” parimad paarismängijad .

- anda rahvale võimalus tegelda spordiga ja tõsta kvalifikatsiooni.

AEG JA KOHT

- PMV toimuvad mees- ja naispaarismängus 11.02.01. ja segapaarismängud 25.02.01. mõlemad algusega kell 10.00 Pärnus, ”Kalurihallis”.

JUHTIMINE

-PMV ettevalmistamist ja läbiviimist juhib Pärnumaa KMK “RING”, koos peakohtunik Arvi Vainula’ga.

OSAVÕTJAD

- PMV saavad osa võtta kõik Pärnumaa KMK “RING” liikmed, kes on tasunud 2001.a. liikmemaksu.

- väljaspool arvestust on õigus võistelda kõigil EKML liikmetel, kes on tasunud EKML-i 2001.a. liikmemaksu.

LÄBIVIIMISE KORD

- kuni 12 paari, toimub võistlus ringsüsteemis.

- üle 12 paari toimub 7 vooru šveitsi süsteemis.

- kõik mängud 4 geimist parem 2:2, 3:1, 3:0 seisuni, kusjuures võit annab 4, viik 2 ja kaotus 0 punkti.

-võrdsete punktide korral ringsüsteemis 1) omavaheline kohtumine, 2) geimide suhe, 3) võitude arv ja šveitsi süsteemis summeeritakse nende võistlejate poolt iga vooru järel saavutatud punktide seis kuni viimane voor kaasa arvatud ja selle võrdsuse korral jäetakse arvestamata esimese vooru tulemus jne.

-osavõtumaks iga mängijalt 30.- (kolmkümmend) krooni, millest 50% auhindadeks (I koht 20%; II koht 16% ja III koht 14%), 30% saab korraldaja ja 20% kohtunikele.

INVETAR

-igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE

-autasustatakse Pärnumaa KMK “RING” kolme paremat paari Pärnumaa MV medali ja diplomiga ning üld kolme paremat eelpool nimetatud rahalise auhinnaga.

MAJANDAMINE

- kõik majandamisega seoses olevad kulud kannavad võistlejad või neid lähetanud klubid.

- korraldaja leiab toitlustamise võimaluse.

ÜLDISELT

- kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.

Juhendi koostas: Heino Merilaine

Mob. 052-06092.