KINNITAN:

………………………...

21. jaanuaril 2002. a.

Harjumaa Spordiliit

juhataja S.TIKERPÄE

 

HARJUMAA 2002 a MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA PAARISMÄNGUDES

J U H E N D

I EESMÄRK

Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele.

Selgitada Harjumaa meistrid koroona paarismängudes.

II AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad 02 veebruaril (mees- ja naispaarid) ja 03 veebruaril (segapaarid) Kehras.

Mandaat töötab mõlemal võistluspäeval Kehra Keskkoolis kell 9.oo - 9.3o. ni.

III OSAVÕTJAD

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikide Harju maakonna omavalitsusüksuste terri-tooriumil elavatel või töötavatel sportlastel, Harjumaa koolide õpilastel ja Harjumaa spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.

Külalistena lubatakse võistlustest osa võtta kõikide Eesti koroonamänguklubide liik-metel. Neile kehtib osavõtumaks. Osavõtumaksu suuruseks on mõlemal päeval 15.- krooni võistleja kohta.

IV KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit koos ala kohtunikekoguga. Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt. Laudade määrimiseks lubatakse kasutada ainult boorhapet.

Segapaarid ja naispaarid mängivad 6 vooru š veitsi süsteemis “parem neljast”.

Naispaaride voorude täpse arvu ja võistluste süsteemi otsustab peakohtunik sõltuvalt osavõtvate paaride arvust enne loosimist.

Meespaarid mängivad 7 vooru š veitsi süsteemis “parem neljast”.

Segapaarid mängivad 6 vooru š veitsi süsteemis “parem neljast”.

Paaride paremusjärjestus selgitatakse paari poolt kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis paaridel oli iga vooru järel. Suurima punktisumma saanud paar saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremus-järjestust siis jäetakse ära I, II ja nii edasi vooru järgsed punktid.

V AUTASUSTAMINE

I - III kohale tulnud sportlasi autasustatakse Harjumaa Spordiliidu diplomite ja Harjumaa meistrivõistluste medalitega. Võistlustel osalenud külalisvõistlejad autasustamisele ei kuulu.

VI MAJANDAMINE

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit välja arvatud võistlejate osavõtuga (transport, toitlustamine jne) seotud kulud.

VII ÜLDISELT

Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja põrandat mittemäärivad vahetusjalanõud.

Eesti Koroonamänguliidu poolt litsenseeritud löögikettad antakse korraldajate poolt.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoriga kohapeal. Info telefonil 611 8556 ja 611 8557.