KINNITAN:                    

                                                                                                                 28. oktoober 2002  a.    

                       

 

                        Harjumaa Spordiliit juhataja 

                                                                                                               Sirje Tikerpäe                               

 

HARJUMAA  2002. a.  MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA  ÜKSIKMÄNGUDES

 

J U H E N D

 

 

I  EESMÄRK

1. Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele.

2. Selgitada Harjumaa 2002.a. meistrid koroona üksikmängudes.

 

II  AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

3. Võistlused toimuvad  Kehras, Kehra Keskkoolis  23. novembril 2002.a.

4. Võistlejate nimeline registreerimine toimub Kehra Keskkoolis võistluspäeval kell 9.00 - 9.30. Võistlejate loosimine kell 9.45. Esimese vooru algus 10.00

Võistlustele registreerimiseks palume kasutada juhendile lisatud vormi kohaseid registreerimislehti.

5. Võistluste parema korralduse huvides ootavad korraldajad osalevatelt võistkondadelt arvulist eelregistreerimist

Osavõtust on soovitav teatada hiljemalt 19. novembriks 2002.a. aadressil Harjumaa Spordiliit – Roosikrantsi 12 Tallinn 10119; või faksi teel 6118 556; või e-postiga Harju.Spordiliit@mail.ee ; või telefoni teel 6118 557 ja 6118 556.

 

III  OSAVÕTJAD

6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Harjumaa omavalitsusüksuste terri-tooriumidel elavatel või töötavatel sportlastel, Harjumaa koolide õpilastel ja Harjumaa spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.

7. Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka mitte Harjumaa sportlastel. Neile kehtib osavõtumaks  15.- EEK võistleja kohta.

 

IV  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

8. Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit koos Koroonamänguklubi Kehra ja võistluste kohtunikekoguga. Võistlused viiakse läbi Eestis 1994.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.

9. Naised mängivad 7 vooru šveitsi süsteemis “parem neljast” (3:1; 3:0; 2:2).

Mehed mängivad 9 vooru šveitsi süsteemis “parem neljast” (3:1; 3:0; 2:2).

10. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima summa saanud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, ja nii edasi vooru järgsed punktid.

 

V  AUTASUSTAMINE

11. Individuaalarvestuses I - III kohale tulnud Harjumaa sportlasi autasustatakse Harjumaa meistrivõistluste medali ja Harjumaa Spordiliidu diplomiga.

12. Võistlustel osalenud külalisvõistlejad autasustamisele ei kuulu.

 

VI  MAJANDAMINE

13. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit.

Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

 

VII  ÜLDISELT

14. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud. Löögikettad on korraldaja, st Harjumaa Spordiliidu poolt.

15. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoriga kohapeal. Eelnev informatsioon telefonil  6118 556 ja 6118 557.