MISTRA-AUTEX koroona individuaalturniir naistele
  
Eesmärk:populariseerida koroonamängu naiste seas, tihendada naiste koroonavõistluste kalendrit
Aeg ja koht: võistlus toimub laupäeval, 14. septembril 2002. a. Harju mk Raasiku vallas Raasiku Rahvamajas algusega 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 9.30 - 9.45.
Juhtimine: võistluse korraldajad on Peningi Koroonamänguklubi, Viimsi Koroonamänguklubi ja Eesti Tervisespordi Ühendus
Osavõtjad: osalema lubatakse kõiki koroonamängust huvitatud naisi, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.
Võistluse läbiviimise kord: sõltub osalejate arvust; (kõik mängivad omavahel läbi, alagruppidena või šveitsi süsteemis 4 geimist parem (3:0, 3:1, 2:2 )
Inventar: mängitakse korraldajate poolt antud seibide ja löögiketastega. Laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet. Igal võistlejal võtta kaasa kii ja vahetusjalanõud.
Autasustamine: I kohta autasustatakse karika ja vaibakesega, 1-3 kohta autasustatakse meenete ja diplomitega. Parimale noorele (sündinud 1985 või hiljem) eriauhind.
Majandamine: iga võistleja osavõtumaks on 30 krooni. Noorte osalemistasu on 5 krooni. Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad klubid või mängijad. Kohapeal avatud väike puhvet, ca 100 m kaugusel töötab kauplus.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

Info :t.693 1132 Guido Trees
6723 632 Eha Pesur