EESTI KOROONAMÄNGULIIT

                KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel (044) 61 739, GSM 052 06 092

                    Reg nr 80094660   a/a 10902000927006 Ühispank

 

 

                   Eesti 2003. a. (XVIII) KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED

                                      ÜKSIKMÄNGUDE juhend

 

EESMÄRK

v                  Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades

v                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

v                  Selgitada välja Eesti 2003.a. meistrid ja paremusjärjestus meestele, naistele kui ka noortele ( kuni 18-aastased, st sündinud 1985.a. ja nooremad).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v                  Eesti 2003.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Kehra Keskkoolis 18. jaanuaril 2003 a. Kell 10.00

v                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Kehra Keskkoolis võistluspäeval kella 9.00- 9.30 ja võistlejate loosimine kell 9.45

v                  Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistlejate arvulist eelregistreerimist, hiljemalt 14. jaanuariks 2003 a. Tel 6084 803; 055 621970, võistluse korraldaja Ants Verk

v                  Klubide nimekirjad vastavalt EKML-i 2002 a. edetabeli pingerea järgi tuleb esitada mandaatkomisjonile vähemalt pool tundi enne võistluste algust:

a)                  klubidel esitada tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt

b)                  klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 30.- (kolmkümmend) krooni, millest 50% rahaliseks auhinnaks (I koht 20 %; II koht 16 % ja III koht 14 %), 30% korraldaja ja 20 % kohtunikele

c)                  vajaduse korral pass või õpilaspilet

OSAVÕTJAD

v                  MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2003 a. Liikmemaksud

v                  MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat

v                  MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v                  MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubi Kehra ja võistluste kohtunikekoguga

v                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi

v                  MV mängitakse vähemalt 11 vooru šveitsi süsteemis, noormehed mängivad koos meestega ja neiud koos naistega (kui eelülesandmisega pole registreeritud         vähemalt 6 noormeest või neidu; vähemalt 6 mängija korral mängivad noormängijad omaette)

v                  Kõik mängud toimuvad “parem 6 geimist” (4:0, 3:3, 4:1 või 4:2 seisuni) ja isiklikule kardile annab võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti

v                  Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide korral liidetakse koefitsiendiks kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha; võrdse koefitsiendi  korral jäetakse ära I, siis II jne vooru järgsed punktid

INVENTAR

v                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mägitakse loosimisel välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet

AUTASUSTAMINE

v                  Eesti Koroonamänguliit autasustab oma sümboolikaga medalitega ja diplomitega kolme paremat neidu, noormeest, naist ja meest

v                  Parimat neidu ja noormeest ning kolme paremat naist ja meest eelpoolmainitud rahalise auhinnaga

MAJANDAMINE

v                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

v                  Korraldaja püüab leida toitlustamisvõimaluse

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

NB!

v                  Edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i juhatuse poolt vastu võetud ja 27.09.2002 Tallinnas üldkoosoleku poolt vastu võetud ja kinnitatud otsusega

v                  Edetabeli punkte saavad 25 esimest MV mängijat (vastavalt I koht 25, II koht 24, II koht 23 jne)

 

Juhendi koostas Heino Merilaine (tel 052 06092). Juhend täpsustatud kooskõlas EKML-i kevadise üldkoosoleku otsustega (protokoll nr 19, 11.mai 2002, Tallinnas).