EESTI KOROONAMÄNGULIIT

                KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel (044) 61 739, GSM 052 06 092

                    Reg nr 80094660   a/a 10902000927006 Ühispank

 

 

Eesti 2004. a. Noorte KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED

ÜKSIKMÄNGUDE juhend

 

EESMÄRK

v                  Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades

v                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

v                  Selgitada välja Eesti 2004.a. meistrid ja paremusjärjestus neidude ja noormeeste hulgas ( kuni 18-aastased, st sündinud 1986.a. ja hiljem).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v                  Eesti 2004.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Raasiku Rahvamajas 10. jaanuaril 2004 a. Kell 10.00.

v                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Raasiku Rahvamajas võistluspäeval kella 9.00- 9.30 ja võistlejate loosimine kell 10.00.

v                  Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistlejate arvulist eelregistreerimist hiljemalt 7. jaanuariks 2004 a.

 Tel t 6931132; 052 78 829, fax 677 4969; võistluse peakorraldaja Guido Trees.

v                  Klubide nimekirjad tuleb esitada mandaatkomisjonile vähemalt pool tundi enne võistluste algust:

a)                  tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt

b)                  klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 10.- (kümme) krooni.

c)                  vajaduse korral pass või õpilaspilet.

OSAVÕTJAD

v                  noorte MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2004 a. liikmemaksud

v                  noorte MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat

v                  noorte MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v                  noorte MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Peningi Koroonamänguklubi ja võistluste kohtunikekoguga.

v                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi

v                  Noorte MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis, enama võistlejate arvu korral otsustab kohtunike kogu kas mängitakse alagruppides või šveitsi süsteemis.

v                  Kõik mängud toimuvad “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, või 3:1 seisuni) ja isiklikule kaardile annab võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti

v                  Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab paremuse omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt geimide vahe, selle võrdsuse korral suhe, selle võrdsuse korral Sonneborn- Bergeri süsteemi. Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha.

INVENTAR

v                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse loosimisel välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet

AUTASUSTAMINE

v                  Eesti Koroonamänguliit autasustab oma sümboolikaga medalitega ja diplomitega kolme paremat neidu ja  noormeest.

v                  Korraldav Peningi Koroonamänguklubi paneb koostöös Harju Kultuurkapitaliga välja eriauhindu iga klubi parimale mängijale.

v                  Võistlusel kogutud tulemuspunktid (1. koht 15, 2. koht 12, 3. koht 10, järgmised 8, 7, 6 jne, kuni kõik saavad vähemalt 1 punkti) lähevad noortevõistluste kompleksarvestuse II etapina arvesse. Eesti edetabeli arvestusse noorte Eesti meistrivõistlused punkte ei anna, küll aga kuuluvad reitingus arvestamisele.

MAJANDAMINE

v                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

v                  Korraldaja püüab leida toitlustamisvõimaluse, avatud on 100 m eemal kauplus.

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees), kooskõlas EKML-i üldkoosoleku otsustega (protokoll nr 23, 09. august 2003, Saugal).