VILJANDI LINNA HANSAPÄEVADE VÕISTKONDLIK TURNIIR
EESMÄRK Hoogustada NOVUS mängu kõigis Eesti ja Läti Hansalinnades. Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja tihendada rahvusvahelisi sidemeid.
AEG ja KOHT Võistlused peetakse Viljandi Spordihoones Vaksali tn 4, 6. juunil 2004 a algusega 11.00
OSAVÕTJAD Osa saavad võtta Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi ning Riia ja Valmiera neljaliikmelised võistkonnad, kellest üks on varuvõistleja.(Võistkonnad on Limbaži ja Ruijena.)
REGISTREERIMINE Osavõtvatel võistkondadel registreerida hiljemalt 5. maiks 2004 a telefonidel Gert Müil 52 71 741 või Viktor Müil 51 42 645; 43 47 205. Osalustasu tasuda Viljandi Maagümnaasiumi Spordiklubi arvele Eesti Ühispangas 102 200 346 160 10.
KORRALDUS Võistlused viib läbi Viljandi linn koos Viljandi Maagümnaasiumi Spordiklubiga. Mängitakse novusmängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
LÄBIVIIMINE Võistlused viiakse läbi kolmeliikmeliste võistkondade vahel turniiri süsteemis. Igal võistkonnal on 5 kohtumist. Kahe võistkonna kohtumises toimub 9 kohtumist "parem kuuest" (seisudeni 4:0, 4:1, 4:2 või 3:3).
TULEMUSTE ARVESTUS Iga üksikkohtumise võit annab võistkonnale 2 p, viik 1 p. Kõigis võistkondlikes kohtumistes enam punkte kogunud võistkond on võistluse võitja.
INVENTAR Igal võistlejal kaasa võtta kii, löögiketas ja ühtlane sportlik riietus.
MAJANDAMINE Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav linn või klubi. Osavõtumaks on võistkonna kohta 250.- EEK. Viljandi ja sõpruslinna Valmiera osavõtumaksu tasub Viljandi linn.
AUTASUSTAMINE Kolme paremat võistkonda ja nende mängijaid autasustatakse diplomitega, võistkondlikult kolme paremat võistkonda karikatega, kolme parema võistkonna koosseisu mälestusesematega. Parimale Viljandi võistlejale on eriauhind.
ÜLDISELT Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu, tuginedes võistlusmäärustele.
Juhendi koostas V. Müil, tel 51 42 645.