LÄÄNE- VIRUMAA 2004. A. LAHTISED

MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA ÜKSIKMÄNGUDES

 

JUHEND

I EESMÄRK

1.     Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele.

2.     Selgitada Lääne- Virumaa 2004 a meistrid koroona üksikmängudes.

 

II AEG; KOHT JA REGISTREERIMINE

3.     Võitlused toimuvad Viru- Nigulas 24. jaanuaril 2004 a

4.     Võistlejate nimeline registreerimine toimub Viru –Nigula spordihoones kell 9.00- 9.30.

Esimene voor kell 10.00. Eelregistreerimine nr 056 475 235 Raivo Ruberg, 051 86 507 Tiia Järve.

 

III KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

5.     Võistlused korraldab ja viib läbi Viru-Nigula Spordiklubi. Võistlused viiakse läbi Eestis 1995 a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.

6.     Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis “parem neljast” (3:1, 2:2 või 3:0).

7.     Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima summa saanud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära 1., 2. ja nii edasi vooru järgmised punktid.

 

IV ÜLDISELT

8.     Kõikidel võistlejatel kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud. Löögikettad on Viru- Nigula Spordiklubi poolt.

Võistlejate toitlustamisega seotud kulutused kannavad sportlased ise.