S a u g a   v a l l a v a l i t s u s
Selja tee 1a, 85008 Pärnumaa
tel 44 61 085, fax 44 61 086
e-post: sauga@sauga.ee                             

 

 

SAUGA VALLA III JÕULUTURNIIR

 

EESMÄRK           anda rahvale võimalus tegeleda spordiga ja tihendada koroonavõistluste kalendrit.

AEG ja KOHT      võistlused toimuvad laupäeval 17. detsembril 2005 a kell 10.00 Sauga Valla Spordisaalis

JUHTIMINE        võistluse korraldab Sauga Vallavalitsus koos valla spordiklubi presidendi Tiiu Alliksalu ja võistluste peakohtunike Heino Merilaine´ga

OSAVÕTJAD       osa võivad võtta mängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid (1995 a välja antud) koroonamängureegleid ja tasunud EKML 2006 a liikmemaksu.

VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMNE

See võistlus on lülitatud Eesti Kalenderplaani ja toimub 2006 edetabeli arvestus. Olenevalt võistlejate arvust mehed mängivad koos poistega 7 vooru ja naised koos tütarlastega 7 vooru šveitsi süsteemis, kõik neljast geimist parem. Võit annab 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Vaba voor 1(ühe) punkti. Suurima summa saanud võistleja saab parema koha. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremust, siis jäetakse ära I, II, III jne. vooru järgsed punktid. 

INVENTAR          igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE        Sauga Valla Spordiklubi autasustab koroona üksikmängude võitjaid(meest, naist, poissi jatüdrukut) karika ja diplomiga, II ja III koha saanud vimpli ja diplomiga.

MAJANDAMINE           iga võistleja osavõtumaks on 30 krooni, noortel (sündinud 1988 või hiljem) 15 krooni.

Võistluspäeval on avatud Sauga aleviku toidupood ja kohvik-restoran (ca 200 m).

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele ning võistluste žüriile, kuhu kuuluvad L-Virumaa, KeSa ja Vaida klubide esindajad.

Koostas Heino Merilaine tel 446 1201 (taskus 520 6092).