Eesti  2007.a. Noorte  Meistrivõistlused

                              Lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistluse

                                                            J  U  H  E  N  D

EESMÄRK

- anda noortele võimalus harrastada lauamänge, võistlusvõimalusi ja arendada spordisidemeid koolide vahel

- selgitada välja Eestimaa parimad individuaalselt kui ka võistkondlikult maakondade vahel

AEG  ja  KOHT

- MV  toimuvad 20. oktoobril 2007.a. kell 10.oo Pärnumaal, Sauga Valla SK võimlas.

OSAVÕTJAD

- MV  võivad osa võtta kõikide üldharidus- ja ametikoolide õpilased, individuaalselt kui ka võistkondlikult, vastavalt vanuseklassidele:

a)      1989 – 1991.a. sündinud;  b) 1992 – 1994.a. sünd.; c) 1995.a. sünd. ja nooremad

-         igal õpilasel (tüdrukul, poisil) on õigus võistelda ainult oma vanuseklassis

-         igal võistlejal peab kaasas olema õpilaspilet

REGISTREERIMINE

-  võistkondadel registreerida hiljemalt 17.oktoobriks 2006.a. tel.52-06092 H.Merilaine

-  MV korraldajale tuleb esitada vähemalt pool tundi enne võistluste algust:

a)  tehniline ülesandmisleht (võistleja perekonna ja eesnimi, täpne sünniaeg)

b)  võistkonna esindaja tasub osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 30.-krooni.

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE  ja  TULEMUSTE ARVESTAMINE

-         MV  korraldab Eesti Koroonamänguliit ja tehniliseks läbiviijaks on peakohtunik Heino  Merilaine koos kohtunikekoguga.

-         rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi,

vastavalt tehnilistele tingimustele.

-         mängitakse vähemalt 7 vooru `sveitsi süsteemis, males a`5 min. ja kabes a`3min.

mõtlemisaega mõlemale ja 2 partiid; koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti 11punktini.

-         paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit annab igas män-

guliigis 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku

punktide arv mis mängijatel oli iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I voor, II voor, jne. vooru järgsed punktid.

-         ringsüsteemi võrdsete punktide korral määrab paremuse:

a) omavaheline mat`s (matside suhe), b) võitude arv, c) Bergeri koefitsient.

-         võistkondlikku arvestusse läheb 6 parema võistleja tulemused, kusjuures võistlejate

paigutamine võistlusklassidesse on vaba.

-         esikoht igas võistlusklassis annab 15 punkti, II koht 14 p., III – 13 jne.

-         võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem esikohti võistlusklassides, teisi kohti jne.

INVENTAR

-         igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall, vahetusjalatsid ning

sportlik riietus.

 

 

AUTASUSTAMINE

-         iga vanuseklassi kolme paremat (tüdrukut ja poissi) autasustatakse Eesti MV medali ja diplomiga. Võitja võistkonda autasustatakse rändkarika ja diplomi, II ja III kohta diplomiga.

ÜLDISELT

-  kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud

   osavõtumaksuga

-  kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja, koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.

 

 

   Koostaja-korraldaja

   Heino Merilaine

   Eesti Koroonamänguliidu president

   Eesti Koroonakohtunike kogu juhatuse liige

   Tel.52-06092, laual 44-61201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eesti 2006.a. Noorte Meistrivõistlused                                           Lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis)                                                      mitmevõistluses, Pärnumaal Saugas 21.okt.2006.

 

Tütarlaste noorem vanusegrupp – sündinud 1994.a. ja hiljem

1.Mary-Heleen  Lillemäe    13.12.94  mk Pärnumaa     27   punkti

2.Pille-Riin  Saarpere          22.11.94  mk Pärnumaa    25,5    „

3.Mari-Liis  Talts                20.04.94   I    Pärnumaa    24       „

4.Merilin  Ivask                   10.06.95   I   Järvamaa      23       „

5.Marleyn-Cristin Kallas     03.02.94   I   Pärnumaa     17,5    „

6.Liisa  Kaju                        20.06.94   I   Saaremaa      17       „

7.Häli  Kont                         03.05.94   I   Pärnumaa      17      „

8.Teini  Noormann               14.09.94   I   Järvamaa      16      „

9.Sigrid  Jõgi                        12.07.95   I   Saaremaa      13      „

 

Tütarlaste keskmine vanusegrupp – sündinud 1991-1993.a.

1.Mari-Liis  Mölter              13.12.92   mk  Järvamaa    14 punkti

2.Kätriin  Rei                       30.11.93    I     Saaremaa    13    „

3.Pille  Viies                        22.04.91    I     Pärnumaa    11    „

4.Julia Aleknavitsjute          22.08.92    I     Järvamaa     10    „

 

Tütarlaste vanem vanusegrupp – sündinud 1988-1990.a.

1.Liis  Lõhmus                     20.10.90  mk   Saaremaa    12 punkti

2.Geiu Luiga                        18.06.90    I     Saaremaa       7     „

3.Daana  Suun                      07.03.90   mk  Järvamaa       5     „

 

Poiste noorem vanusegrupp – sündinud 1994.a. ja hiljem

1.Matis  Rüütel                    16.07.94   mk  Saaremaa       38  punkti

2.Reivo  Vinter                    02.02.97   mk  Saaremaa      31,5  „

3.Silver  Kruusalu                05.08.95   I      Järvamaa      31,5  „

4.Aare  Kartau                      04.04.94   M   Pärnumaa      27,5  „

5.Rannar Remmelgas           31.03.94    I     Järvamaa      25,5  „

6.Marten Jaanimets              05.10.94    I    Pärnumaa      25     „

7.Hendrik  Laas                    28.02.95    I    Pärnumaa      25     „

8.Andre-Kristopher Toomjõe 13.09.94  I    Pärnumaa      20     „

 

Poiste keskmine vanusegrupp – sündinud 1991- 1993.a.

1.Dinis  Suun                       12.10.91    mk   Järvamaa     38  punkti

2.Jarmo Liiva                       30.12.92    mk   Järvamaa    36,5   „

3.Silver Kiviselg                  11.09.92    mk   Pärnumaa    31,5   „

4.Raul  Kolk                         26.04.92     I     Saaremaa    28     „

5.Timo Tamm                      24.12.93     I     Pärnumaa    26     „

6.Ken-Kristjan Toomjõe      30.04.93     I     Pärnumaa    24     „

7.Janar  Oks                         10.05.93      I    Pärnumaa     22    „

8.Toomas  Lednei                08.12.91      I    Järvamaa      18    „

 

 

 

 

 

Poiste vanem vanusegrupp – sündinud 1988-1990.a.

1.Sten  Kasela                    11.06.90    mk    Pärnumaa      25,5 punkti

2.Karlo Kivi                       12.08.89    mk    Saaremaa      24,5     „

3.Rene  Mägi                      18.03.88    mk   Saaremaa      22        „

4.Ariko Kielas                    05.02.90     I      Pärnumaa     22        „

5.Madis Alevi                     21.07.90     I      Saaremaa     20        „

6.Taimo Jullinen                 30.09.88     I      Järvamaa      20       „

7.Jaak  Talts                        15.02.90     I      Pärnumaa     20       „

8.Janek Jaúkov                    05.02.90     I      Harjumaa      16      „

9.Toomas Kink                   05.09.89     I      Harjumaa      11      „

 

Eesti  2006.a. Noorte MV lauamängude mitmevõistluse võistkondlik   paremusjärjestus  Pärnumaal, Saugas 21.okt. 2006.a.

 

1.Saaremaa Valdade Spordiliit: (koosseisus) Liis Lõhmus  15, Matis Rüütel  15,

                                                        Kätriin Rei  14, Geiu Luiga  14, Reivo Vinter 14,

                                                        Karlo Kivi  14 punkti.

                                                        K o k k u :  86 punkti

 

2.Pärnumaa Koroonamänguklubi „RING“: Mary-Heleen Lillemäe 15,Sten Kasela 15

                                                                            Pille-Riin Saarpere 14,Mari-Liis Talts 13,

                                                                            Pille Viies 13, Silver Kiviselg 13 punkti.

                                                                            K o k k u :  83 punkti

 

3.Järvamaa Koeru Spordiklubi:  Mari-Liis Mölter  15, Dinis Suun 15, Jarmo Liiva 14,

                                                        Daana Suun 13, Silver Kruusalu 13,Merilin Ivask 12.

                                                        K o k k u :  82 punkti

 

4.Harjumaa Peningi Koroonamänguklubi: Janek Jaúkov  8, Toomas Kink 7 punkti.

                                                                          K o k k u :  15 punkti

 

 

   Võistluse korraldaja-peakohtunik

    Heino Merilaine

    Eesti Koroonamänguliidu president

    Eesti Koroonakohtunikekogu juhatuse liige

    Tel.52-06092, laual 44-61201