Eesti 2007 a võistkondlike (4m + 1n) karikavõistluste juhend

 

Eesmärk         -hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades;

                        -tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni;

-selgitada välja Eesti 2007 a karikavõitja ja võistkondade (klubide) paremusjärjestus.

Aeg ja koht      -karikavõistlus toimub kolmes etapis algjärgnevalt:

                         Pühapäeval, 07.10.2007, k10.00    Kehra Keskkool    Ants Verk

                         Pühapäeval, 04.11.2007, k 10.00    Raasiku Rahvamaja     Guido Trees (mängud on läti laual)

                         Laupäeval, 02.12.2007, k 10.00    Sauga VSK   Heino Merilaine

Juhtimine        -võistluste ettevalmistust ja läbiviimist juhib EKML ning juhatuse poolt kinnitatud kohtunikud.

Osavõtjad        -osa saavad võtta kõik EKML-i liikmed;

                        -klubide arvu ega ühest klubist osalevate võistkondade arvu ei piirata:

                        -klubide võistkondi lubatakse komplekteerida klubi liikmetest, kes on tasunud

EKML-i 2007 a liikmemaksu;

                        -5.laual mängivad naised, neljal esimesel laual on lubatud mängida nii meestel kui ka naistel sõltumata spordijärgust, kuid mehed on naistest laudadel eespool;

                        -kuna karikaetapid lähevad edetabeliarvestusse, on lubatud laenata EKML-i

2007 a liikmemaksu tasunud võistlejaid teistest klubidest;

-etapi jooksul võistkonna laudade järjestuses muudatusi ei tohi teha.

Registreerimine -  mandaatkomisjonile esitada igal etapil:

a)      trükitud tehniline ülesandmisleht hiljemalt 9.30, kinnitatud klubi juhi poolt;

b)      tehnilisel ülesandmislehel peab olema näidatud võistleja perekonna ja eesnimi, sünniaeg ja spordijärk;

c)      klubi (võistkonna) esindaja tasub osavõtumaksu 150.- (ükssada viiskümmend) krooni.

Võistluste        - mängitakse alates 1995 a kehtivate Eesti Koroonamänguliidu poolt vastu võetud

läbiviimise       rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi;

kord                 - võistlus toimub sõltuvalt võistkondade arvust kas šveitsi süsteemis soovitavalt vähemalt 7 vooru või ringsüsteemis (otsustavad 1. etapi eel osalevate klubide esindajad, oma eelistuse võib teatada ka kirjalikult hiljemalt 05. 11.2007 aadressil koroona@hot.ee )

-          kõik mängud mängitakse „parem 4 geimist“ (2:2. 3:1 või 3:0 seisuni), iga mängu tulemusena annab mäng võistkonna arvesse võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti;

-          võistkondadevahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Võrdsete punktide korral määrab paremuse koefitsient (iga vooru järel kogutud punktisummade liitmine), selle võrdsuse korral jäetakse koefitsiendist ära I vooru tulemus, selle võrdsuse korral II vooru tulemus jne. Võrdsuse korral otsustab järgmisena vastasmängijate poolt kogutud punktide summa, selle võrdsuse korral liidetakse võidetud vastaste punktid topelt, viigistatud vastastel ühekordselt ja jäetakse kaotatud matšide punktid arvestamata. Võimaliku võrdsuse korral arvestatakse järgmisena I laua mängijate kogutud punktisumma, edasi naiste laud, II laud, III laud jne.

-          võistkondade osavõtumaksust (150.-) krooni arvestatakse 50% rahaliseks auhinnaks, 30% on korralduskulud ja 20% kohtunike tasuks

-          võistluse algul nimetab kohtunike kogu juhatus (esimees Olav Karu) ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab või jätab kinnitamata võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

Inventar           -    igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus; II etapp Raasikul toimub läti laual (st novuses)

-          korraldaja vastutab vajaliku inventari eest, sealhulgas boorhape ja löögikettad.

Majandamine   -    kõik võistlustega seotud kulud tasub võistkonda lähetav klubi;

-          korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse.

Autasustamine  -    karikavõistluse arvestuses autasustatakse igal etapil kolme paremat võistkonda rahalise        auhinnaga;

-          kolme etapi üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga ja kolme paremat võistkonda diplomitega;

-          kolme etapi summas liidetakse etappidel kogutud punktid, punktide võrdsuse korral otsustab paremus viimasel etapil.

Üldiselt            -    edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i 20.06.2004 a üldkoosoleku protokollile nr 24 igal laual võrdselt  25, 24, 23, …jne, üle 25 võistkonna korral kõik järgnevad 1 punkt.

-    igal laual selgitatakse paremus võrdsete punktide korral koefitsienti arvestades (analoogiliselt võistkondadega, iga vooru järel kogutud punkte liites, võrdsuse korral jättes ära I vooru, siis II vooru jne).

Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.