EESTI KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

80001 Pärnu pk 51 Tel (044) 61 739, GSM 052 06 092

Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2007. a. Noorte KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED

ÜKSIKMÄNGUDE juhend

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades; tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni:

selgitada välja Eesti 2007.a. noortemeistrid neidude ja noormeeste hulgas ( kuni 18-aastased, st sündinud 1989.a. ja hiljem).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2007.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Raasiku Rahvamajas 14. jaanuaril 2006 a. Kell 10.00.

Võistlejate nimeline registreerimine toimub Raasiku Rahvamajas võistluspäeval kella 9.00- 9.30 ja võistlejate loosimine kell 10.00; korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistlejate arvulist eelregistreerimist hiljemalt 7. jaanuariks 2006 a. Tel t 052 78 829; võistluse peakorraldaja Guido Trees.

Klubide nimekirjad tuleb esitada mandaatkomisjonile vähemalt pool tundi enne võistluste algust:

a) tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt

b) klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 15.- (viisteist) krooni.

c) vajaduse korral pass või õpilaspilet.

OSAVÕTJAD

noorte MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2006/2007 hooaja.liikmemaksud; noorte MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat

noorte MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

noorte MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Peningi Koroonamänguklubiga ja võistluste kohtunikekoguga.; mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi

Noorte MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis, enama võistlejate arvu korral

otsustab kohtunike kogu kas mängitakse alagruppides või šveitsi süsteemis.

Kõik mängud toimuvadparem 4 geimist” (3:0, 2:2, või 3:1 seisuni) ja isiklikule kaardile annab võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab turniirisüsteemis mängimise korral paremuse omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt geimide vahe, selle võrdsuse korral suhe, selle võrdsuse korral Sonneborn- Bergeri süsteemi. Šveitsi süsteemis mängimise korral arvestatakse progresseeruvat koefitsiendisüsteemi arvestamist, st liidetakse voorudejärgsed punktid, nende võrdsuse korral jäetakse ära I vooru punktid, siis II voorujärgsed punktid jne. Suurema koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha.

INVENTAR

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

Mängitakse loosimisel välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet

AUTASUSTAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab Eesti Olümpiakomitee sümboolikaga medalitega ja diplomitega kolme paremat neidu ja noormeest. Võitjale on eriauhind Eesti Kultuurkapitalilt.

Võistlusel kogutud tulemuspunktid lähevad noortevõistluste kompleksarvestuse I etapina arvesse (vastavalt noorte 2007 aasta seeriavõistluse reglemendile.

MAJANDAMINE

Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

Avatud on 300 m eemal kauplus ja kohvik.

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhend on koostatud koostatud vastavalt juhatuse otsusele, 04. November 2006, Vaidas.