MTÜ EESTI NOVUSE LIIT

NOVUS UNION OF ESTONIA
10 617 TALLINN Rõika 36 GSM 55 581 625
Reg nr 80234151 a/a 221031312601 Hansapank

Eesti 2007. a. Noorte NOVUSE MEISTRIVÕISTLUSED

ÜKSIKMÄNGUDE juhend

EESMÄRK
• Hoogustada novuse mängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades; tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni, selgitada välja Eesti 2007.a. noortemeistrid neidude ja noormeeste hulgas ( kuni 18-aastased, st sündinud 1989.a. ja hiljem).
AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE
• Eesti 2007.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Viljandi Autobussikoondises 11. märtsil 2007 a.
• Võistlejate nimeline registreerimine toimub Viljandi Autobussikoondises võistluspäeval kella 09.30- 10.00 ja võistlejate loosimine kell 10.00.
• Klubide nimekirjad tuleb esitada mandaatkomisjonile vähemalt pool tundi enne võistluste algust:
a) tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt
b) vajaduse korral pass või õpilaspilet.
OSAVÕTJAD
• noorte MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on tasunud litsentsitasu, mis on igalt noormängijal 2007 aastal 50. -krooni ning registreerunud MTÜ Eesti Novuse Liidu liikmesklubi liikmena.
• noorte MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused
KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
• noorte MV korraldab ja viib läbi Eesti Novuse liit koos Viljandi Maagümnaasiumi Spordiklubiga Noorte MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis, enama võistlejate arvu korral otsustab kohtunike kogu kas mängitakse alagruppides või šveitsi süsteemis.
• Kõik mängud toimuvad “parem 6 geimist” (4:0, 3:3, 4:2, või 4:1 seisuni) ja isiklikule kaardile annab võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti
• Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab turniirisüsteemis mängimise korral paremuse omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt geimide vahe, selle võrdsuse korral suhe, selle võrdsuse korral Sonneborn- Bergeri süsteemi. Šveitsi süsteemis mängimise korral arvestatakse progresseeruvat koefitsiendisüsteemi arvestamist, st liidetakse voorudejärgsed punktid, nende võrdsuse korral jäetakse ära I vooru punktid, siis II voorujärgsed punktid jne. Suurema koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha.
INVENTAR • Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus
• Mängitakse isiklike (või soovi korral korraldajate poolt antavate) löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.
AUTASUSTAMINE
• Eesti Novuse Liit autasustab Eesti Olümpiakomitee sümboolikaga medalitega ja diplomitega kolme paremat neidu ja noormeest. • Võistlusel kogutud tulemuspunktid lähevad koroona noortevõistluste kompleksarvestuse II etapina arvesse (vastavalt noorte 2007 aasta seeriavõistluse reglemendile.
MAJANDAMINE
• Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud litsentsitasuga.
• Avatud on 300 m eemal kauplused ja kohvikud.
ÜLDISELT
• Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele
Juhend on koostatud Guido Treesi (52 78 829) poolt vastavalt juhatuse otsusele, 11. veebruar 2007, Raasikul.