K i n n i t a n

                                                                                                                              Eesti Koroonamänguliidu

                                                                                                                              president Heino Merilaine

                                                                                                                              „22“ veebruaril 2007.a.

 

                                 Eesti 2007.a. (XII) ind.-võistkondlike lauamängude

                                      meistrivõistluste  J U H E N D        

EESMÄRK

      -      populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.

      -      selgitada välja Eesti 2007.a. meistrid, individuaal- ja võistkondlik paremusjärjestus.

AEG, KOHT ja REGISTREERIMINE

-          Eesti 2007.a. lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) meistrivõistlused (edaspidi MV)

toimuvad 28.aprillil 2007.a. kell 10.oo Pärnumaal Saugas Selja tee 1a (Sauga Vallamajas).

-          eelregistreerimine teostada hiljemalt 23.aprilliks 2007.a. tel.52-06092 Heino Merilaine

-          vormikohane nimeline ülesandmisleht esitada kohtunikule vähemalt pool tundi enne võistluste

algust, koos osavõtumaksuga, mis on igalt võistlejalt 30.- krooni.

OSAVÕTJAD ja PROGRAMM

-          MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlus-

       juhendis kehtestatud tingimused.

       v õ i s t l u s k l a s s i d :

-     tüdrukud, naised kuni 54.a. (sünd. peale 1953.a.) ja üle 55.a.(1952.a. ja varem sünd.)

-     poisid, mehed kuni 59.a. (sünd. peale 1948.a.) ja üle 60.a.(1947.a. ja varem sündinud)

-     meesveteranid üle 70.a.(1937.a. ja varem sündinud)

-     tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga sportlane ise.

 KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAINE

-          MV ettevalmistamist ja läbiviimist juhib Eesti Koroonamänguliit (EKML), koos peakohtuniku

       Heino Merilaine´ga.   

-          rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi. Kui võistlus-

       klassis on 8 võistlejat mängitakse ringsüsteemis, 9 – 12 mängitakse 5 vooru, 13 – 15 = 6 vooru,

       16 alates mängitakse 7 vooru (Protokoll nr.25 – 09.juunil 2005.a.).

-      üks kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist (mõtlemisaega males mõlemale 5 min.,kabes

       3 min.), kahest geimist koroonas ja kahest setist lauatennises 11 punktini.

-      paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1,

       viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel

       oli iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, jne. vooru järgsed

       punktid.

-     ringsüsteemis võrdsete punktide korral määrab paremuse :

       a) omavaheline matś (matśide suhe), b) võitude arv, c) parimatele kohtadele tulnud mängijatega.

-     võistkonna arvestusse 6 (kuue) parema tulemused:

-     igas vanuseklassis I koht saab 15 punkti, II koht – 14, III – 13 jne.

-     võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on parem koht suure-

       ma arvuga võistlejate klassis.

INVENTAR

-          igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise pall ja reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE

-          iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse Eesti MV medali ja diplomiga. Võitja võistkonda

EKML karika ja diplomi, II ja III kohta diplomiga.

ÜLDISELT

-          kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos võistkondade

       esindajatega.

Võistluste peakorraldaja – Heino Merilaine  tel.52-06092; 44-61201

Võistluste peasekretär – Arne Juurikas  tel.53-483682; 44-26027