EESTI KOROONAMÄNGULIIT

                KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel (044) 61 739, GSM 052 06 092

                    Reg nr 80094660   a/a 10902000927006 Ühispank

 

 

Eesti 2007. a. KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED

ÜKSIKMÄNGUDE juhend

 

EESMÄRK

v                  Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades

v                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

v                  Selgitada välja Eesti 2007.a. meistrid ja paremusjärjestus meestele ja naistele.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v                  Eesti 2007.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Kehra Keskkoolis 21. aprillil 2007 a. Kell 10.00

v                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Kehra Keskkoolis võistluspäeval kella 9.00- 9.30 ja võistlejate loosimine kell 9.45

a)                  klubidel esitada tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt

b)                  klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 30.- (kolmkümmend) krooni.

OSAVÕTJAD

v                  MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2007 a. Liikmemaksud

v                  MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat

v                  MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v                  MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubi Kehra ja võistluste kohtunikekoguga

v                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi

v                  MV mängitakse meeste üksikmängus 9 vooru šveitsi süsteemis , naistel vähemalt 7 vooru

v                  Kõik mängud toimuvad “parem 6 geimist” (4:0, 3:3, 4:1 või 4:2 seisuni) ja turniiritabelisse annab võistlejale võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

v                  Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi.
Võrdsete punktide korral liidetakse koefitsiendiks kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel.
Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha; võrdse koefitsiendi  korral jäetakse ära I, siis II jne vooru järgsed punktid

INVENTAR

v                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse korraldaja poolt antud löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet

AUTASUSTAMINE

v                  Eesti Koroonamänguliit autasustab oma sümboolikaga medalitega ja diplomitega kolme paremat naist ja meest.
Osavõtumaksust arvestatakse 50% rahaliseks auhinnaks (I koht 20 %; II koht 16 % ja III koht 14 %), 30% korraldajale ja 20 % kohtunikele ja ~züriile, autasustatakse kolme paremat naist ja meest eelpoolmainitud rahalise auhinnaga

MAJANDAMINE

v                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

v                  Korraldaja püüab leida toitlustamisvõimaluse

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu juhatuse esimehe Olav Karu poolt nimetatud kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele

NB!

v                  Edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i juhatuse poolt vastu võetud otsusega

v                  Edetabeli punkte saavad 25 esimest MV mängijat kahanevas järjekorras (vastavalt I koht 25, II koht 24, II koht 23 jne), ülejäänud saavad osalemise eest 1 punkti

 

Juhendi koostasid Guido Trees ja Olav Karu.Kinnitas EKML-i president Heino Merilaine.