EESTI NOVUSE LIIT

EESTI 2007 a MEISTRIVÕISTLUSED

 SEGAPAARIDELE.

 

JUHEND

 

I AEG JA KOHT:

Võistlused toimuvad 31. märtsil 2007 a Vaida Põhikooli Spordisaalis; loosimise algus k 10.00.

 

II REGISTREERIMINE ja OSAVÕTJAD:

Registreerimine toimub kell 9.30-9.45.

Võistlusteks osalemiseks peab olema tasutud Eesti Novuse Liidu liikmesklubil aastamaks 300

krooni ja võistlejal 2007 aasta litsentsitasu (täiskasvanutel 100 ning noormängijatel 50 krooni).

Võistlejate ülesandmiseks peab olema ülesandmisleht , millele on alla kirjutanud klubi esindaja

ning kus on ära toodud võistlejate sünniaastad ning klubiline kuuluvus.

 

III VÕISTLUSE LÄBIVIIMISE KORD:

Võistlused toimuvad segapaaridele. Mängitakse parem 4-st geimist 3:0, 3:1, 2:2 seisuni,

kusjuures võit annab 4, viik 2 ja kaotus 0 punkti. Mängitakse sõltuvalt osalejate arvust võistluste

eel kohtunikekogu ja klubide esindajatega kokkulepitava süsteemi järgi. Kuni 8 osaleja korral

mängitakse ringsüsteemis, 9 -16 osaleja korral mängitakse 2-4 alagrupis, kusjuures sama klubi

esindajaid loositakse võimaluse korral eraldi alagruppidesse. Alagruppides mängimise korral

mängivad 2-3 paremat finaalis koos teiste alagruppide parematega, kusjuures omavaheline mäng

võetakse finaali kaasa. Üle 16 osaleja korral kasutatakse kombineeritud süsteemi ringsüsteemist

ja šveitsi süsteemist.

Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab šveitsi süsteemi korral omavahelistes kohtumistes

kogutud punktide üldsumma, üldsumma võrdsete punktide korral summeeritakse nende

võistlejate poolt iga vooru järel saavutatud punktide seis kuni viimane voor kaasa arvatud ja selle

võrdsuse korral jäetakse arvestamata esimese vooru tulemus jne. Turniirisüsteemis on võrdsete

kogutud punktide korral tähtsaim omavaheline mäng (või omavahelistes mängudes kogutud

punktid või setivõitude vahe), viigi korral settide üldine vahe ning selle võrdsuse korral suurem

võidetud settide hulk, selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient.

 

IV INVETAR:

Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud. Mängitakse boorhappel, nö läti

mänguseibidega.

 

V MAJANDAMINE ja AUTASUSTANINE:

Osalemise tasu ei ole, osalemine on Eesti Novuse Liidu 2007 aasta litsentsi tasunutel.

I-III paari autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalite ja diplomitega.

 

KÕIK JUHENDIS MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSED LAHENDAB KOHTUNIKEKOGU,

TUGINEDES KEHTIVATELE VÕISTLUSMÄÄRUSTELE.

 

KOOSTAS: Novuse Liidu juhatuse otsuse alusel Guido Trees tel: 52 78 829 (alus:2006 a juhend).