Raasiku valla 2007 a koroona meistrivõistlused

 

EESMÄRK

v                  Hoogustada koroonamängu Harjumaa Raasiku vallas ja tema klubides.

v                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

v                  Selgitada välja Raasiku valla 2007.a. meistrid ja paremusjärjestus naiste ning meeste üksikmängudes, nais- ja meespaaris- ning segapaarismängus.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v                     Raasiku valla 2006 a meistrivõistlused (edaspidi MV) meeste üksik- ja paarismängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 21. jaanuaril 2007 a algusega kell 10.00.

v                    Raasiku valla 2007 a MV naiste üksik- ja paaris- ning segapaarismängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 11. või 18. märtsil 2007 a algusega kell 10.00(sõltub Rahvamaja teistest üritustest, täpsustub hiljemalt kuu enne võistlust).

v                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Raasiku Rahvamajas võistluspäeval kella 9.30- 9.50 üksikmängudeks ja võistlejate loosimine kell 10.00, paarismängudeks toimub registreerumine üksikmängude toimumise ajal...

OSAVÕTJAD

v                 MV saavad osa võtta kõik Raasiku vallas elavad, töötavad, Raasiku valla koolides õppivad või Raasiku valla spordiklubidesse kuuluvad  koroonahuvilised. Noorte osalemist MV ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat

v                MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v                  MV korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi.

v                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi

v                 MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, üksikmängus kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis, enama võistlejate arvu korral otsustab kohtunike kogu kas mängitakse alagruppides või Šveitsi süsteemis.

v                  Kõik mängud toimuvad parem 4 geimist (3:0, 2:2, või 3:1 seisuni).

v                  Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab ringsüsteemis paremuse omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt geimide vahe, selle võrdsuse korral suhe, selle võrdsuse korral Sonneborn- Bergeri süsteemi. Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha. Šveitsi süsteemi korral kasutatakse progresseeruvat koefitsienti, selle võrdsuse korral Bucholtzi koef.

INVENTAR

v                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse loosimisel välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet

AUTASUSTAMINE

v                  Korraldav Peningi Koroonamänguklubi autasustab parimaid auhindade ja diplomitega..

MAJANDAMINE

v                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub võistleja, osavõtumaksu ei ole. Avatud on 100 m eemal kauplus.

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees),