Raplamaa 2007.a. lahtised   ind.-võistkondlikud 

 lauaneljavõistluse võistlused.

J U H E N D                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                      

EESMÄR:

      -      populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.

      -      selgitada välja Raplamaa individuaased karikavõitjad  lauamängude mitmevõistluses.

      -      selgitada välja Eesti indi.-võistkondlikud lauamängude mitmevõistluse I etapi karikavõitjad meestele,  naistele ja  võistkondlik paremusjärjestus.

AEG, KOHT ja REGISTREERIMINE

-         Raplamaa lahtised  lauamängude mitmevõistluse (male, kabe, koroona, lauatennis) karikavõistlused (edaspidi KV) toimuvad 18. novembril 2007.a. kell 10.30 Raplamaal  Valtu Spordimajas (Raplast viis kilomeetrit Türi poole ja siis üks kilomeeter paremale- Kaerepere asulasse)

-         eelregistreerimine teostada hiljemalt 15.novembriks 2007.a. tel.5062943   Tarmo Lukk või E-post  elestos@hot.ee.

-         vormikohane nimeline ülesandmisleht esitada kohtunikule vähemalt pool tundi enne võistluste algust, koos osavõtumaksuga, mis on igalt võistlejalt 30.- krooni.

OSAVÕTJAD ja PROGRAMM

-         KV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

       v õ i s t l u s k l a s s i d :

-     KV arvestust peetakse eraldi nii meestele kui ka naistele.

-     Eesti KV arvestust peetakse:

      *    1953.a. ja varem sündinud   N     üle 55.a.

      *    1954.a. ja hiljem sündinud   N     kuni 54.a

      *    1949.a. ja hiljem sündinud  M     kuni 59.a.

      *    1939.a.-1948 a. Sündinud    M    60-69.a.

      *    1938.a. ja varem sündinud   M    70.a.

 -     Üldarvestuse kolme paremat meest  autasustatakse karika ja mälestusesemega.

 -     Üldarvestuse kolme paremat naist autasustatakse diplomi ja mälestusesemega

 -   Eesti KV arvestuse iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomiga

 -     Kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomiga.

       -   eraldi autasustatakse Raplamaa  1939.a. ja hiljem sündinud võistlejate kolme paremat meest mälestusesemega .

       -     Eesti KV võistkonna arvestusse lähevad kaks naist ja kolm meest. Kohapunkte antakse:

I koht 15; II koht 14   jne. Alates 15. kohast saavad kõik võistlejad ühe punkti.

.

 KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE

-         KV ettevalmistamist ja läbiviimist juhib  peakohtunik.

-         rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi.

-         tüdrukud, naised, naisveteranid mängivad koos seitse vooru úveitsi süsteemis ja samuti poisid, mehed, meesveteranid. Võistkondlikku arvestusse lähevad kahe naise ja kolme parema mehe kohapunktid.

-      üks kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist (mõtlemisaega males mõlemale 5 min., kabes 3 min.), kahest geimist koroonas ja kahest setist lauatennises 11 punktini (kaks punkti vahet).

-      paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijate oli iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, jne. vooru järgsed punktid.

INVENTAR

-         igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise pall ja reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE

-         Eesti KV arvestuses autasustatakse meeste ja naiste kolme paremat  karika ja diplomiga. Võitjat võistkonda I, II ja III kohta diplomiga.

-         Raplamaa KV üldvõitjat autasustatakse karikaga , meeste vanuseklasside ja naiste kolme  paremat medalitega.

ÜLDISELT

-         kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos võistkondade  esindajatega.

-         iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest.

 

Võistluste peakorraldaja – Tarmo Lukk tel.506294