Kinnitatud:                    

                                                                                                                        . detsember 2006.a nr ……….   

                                                                                                                        Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

                                                                                                                        juhataja Jaak Raie                               

 

Tallinna linna  2007. a  MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA  ÜKSIKMÄNGUDES

 

J U H E N D

 

 

I  EESMÄRK

1. Pakkuda võistlemise võimalusi Tallinna koroonamängu huvilistele.

2. Selgitada Tallinna linna 2007.a meistrid ja noortemeistrid (poisid ja tüdrukud sündinud 1989 ja hiljem) koroona üksikmängudes.

3. Arvestada Tallinna meistrivõistlusi etapina valikvõistluste hulgas III Euroopa meistrivõistlustel Eesti koondisesse kandideerijate selgitamisel.

 

II  AEG JA KOHT

3. Võistlused toimuvad  Tallinna Transpordikoolis, Tehnika 18, TALLINN.

Noorte esivõistlused 14. aprillil 2007 ja täiskasvanute meistrivõistlused 15. aprillil 2007.

 

III  REGISTREERIMINE

4. Eelregistreerimine

Võistluse parema korralduse huvides on suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel (või koolidel) soovitav 9. aprilliks 2007 teostada arvuline eelregistreerimine ( kirjas peab olema võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht(omavalitsus), töökoht (ja asukoht), klubiline ja/või kooliline kuuluvus).

Eelregistreerimist saab teostada: Tel:  52 78 829, Guido Trees või e-post:  guido.trees@sa.ee.

5. Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.20 - 9.40. Võistlustele registreerimiseks palume suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel võistluspäeval esitada võistlejate andmetega registreerimisleht.

 

IV  OSAVÕTJAD

6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Tallinna territooriumil elavatel või töötavatel sportlastel, Tallinna koolide õpilastel või Tallinna spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.

7. Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka mitte Tallinna linna sportlastel.

Kõigile täiskasvanutele kehtib osavõtumaks  30.- EEK võistleja kohta.

 

V  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

8. Võistlused korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi koos Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga ning võistluste kohtunikekoguga.

Võistlused viiakse läbi Eestis 1994.a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.

9. Nii täiskavanute kui ka noorte (poisid ja tüdrukud sünd 1989 ja hiljem) paremusjärjestuse selgitamise võistlussüsteem sõltub võistlejate arvust ja otsustab kohtunikekogu.

10. Mängivakse “parem kuuest” (4:2, 4:1; 4:0; 3:3).

11. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi.

12. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima punktisumma kogunud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, ja nii edasi vooru järgsed punktid.

 

VI  AUTASUSTAMINE

13. Individuaalarvestuses I - III kohale tulnud Tallinna linna sportlasi autasustatakse Tallinna meistrivõistluste medali ja Tallinna linna diplomiga.

Noorte arvestuses autasustatakse kolme  Tallinna linna paremat poissi ja tüdrukut Tallinna linna vanuseklasside meistrivõistluste medali ja Tallinna linna  diplomiga.

14. Võistlustel osalenud külalisvõistlejad Tallinna linna medalitega autasustamisele ei kuulu, kuid osalevad üldarvestuses auhindamisel.

 

VII  MAJANDAMINE

15. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Peningi Koroonamänguklubi koostöös Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga..

Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

 

VIII  ÜLDISELT, INVENTAR

16. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud.

Laudade “määrimiseks” kasutatakse ainult boorhapet.

Mänguseibide ja löögiketastena kasutatakse Eesti Koroonamänguliidu poolt litsenseeritud vahendeid ning need on korraldaja poolt.

Võistluslaudadeks on nö läti Novuse koroonalaud, millistel toimuvad ka 2007 aasta suvel (15-17. juunil Valmieras) Euroopa meistrivõistlused ja 16- 27. septembril II Balti noorteolümpiaad Jurmalas.

17. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu (peakorraldaja Guido Trees ja sekretär Gedi Aver) koos võistluste organisaatoriga kohapeal.

 

Juhendi koostas:

Peningi Koroonamänguklubi president Guido Trees

Eesti Koroonamänguliidu juhatuse liige, www.koroona.ee

MTÜ Eesti Novuse Liidu juhatuse liige

Eesti koroonakohtunike kogu juhatuse liige